งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุขภาพจิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุขภาพจิต

2 สุขภาพจิต ความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจปราศจากอาการของโรคจิต โรคประสาท หรือลักษณะผิดปกติอื่นๆทางจิตใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีข้อขัดแย้งภายในจิตใจ

3 ป้องกัน ส่งเสริม รักษา

4 โรคประสาท (Neuroses) ปฏิกิริยาวิตกกังวล (Anxiety)
ย้ำคิด ย้ำทำ (Obsessive – Compulsive) ความกลัว (Phobia) ฮิสทีเรีย(Hysteria) - Dissociative reaction เก็บกด ลืม -Conversion แสดงความผิดปกติออกมาทางกาย

5 โรคจิต (Psychoses) สร้างโลกและสิ่งแวดล้อมใหม่
Paranoid Reactions - ปฏิกิริยาหวาดระแวง สำคัญตัวผิด สงสัย Schizophrenia - จิตเภท ถอยห่างจากความเป็นจริง, อารมณ์แปรปรวน มีความคดไม่แน่นอน Manic and Depressive Reactions - อาการแกว่งของอารมณ์จากเศร้าไปสู่ความตื่นเต้น

6 สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
สร้างมาตรฐานในการประเมินผลงาน อย่ามีอคติในการประเมินคุณค่าการทำงานของคน ให้คำชม ให้ผู้ใต้บังคบบัญชารู้ถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลกระทบถึงเขา ให้ความช่วยเหลือ

7 กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นตัวของตัวเอง
เป็นตัวแบบที่ดี รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา ให้ทุกคนมีอิสระในการแสดงออก มอบหมายงาน หน้าที่ให้ทำ

8 สุขภาพจิตดี อย่าวิตกต่อคำว่ากล่าวของผู้อื่นจนเกินไป
อย่าประมาท ตกเป็นทาสของอบายมุข เมื่อพลาดอย่าพะวงถึงการแก้ตัว แต่ให้ใช้รอยยิ้ม และการกระทำดีแทน อย่าซ้ำเติม อย่ากลัวสิ่งที่ยังไม่เกิด เอาประโยชน์ ไม่มั่นใจแต่หัดต่อสู้ถึงอุปสรรค

9 สุขภาพจิตดี (ต่อ) ช่วยคนอื่นอย่างเหมาะสม และจริงใจ
เข้าใจ-เห็นใจผู้อื่น ศรัทธา งานยุ่งยากไม่ทำให้คนทุกข์ใจ แต่คนทุกข์ใจทำให้งานยุ่งยาก คิดทุกคำที่พูด ใจกว้าง-รับฟัง-ยอมรับ ธรรมชาติ - อย่าตั้งกฏเกณฑ์มากเกินไป

10 บุคลิกการพูดที่ต้องปรับปรุง
ตุ๊กตาหิน สิ้นชีวา หาที่ยึด ขงเบ้งดูดาว หาวบนเวที หมีกินผึ้ง

11 บุคลิกการพูดที่ต้องปรับปรุง (ต่อ)
โกรธขึ้งผู้ฟัง ชะมดดักจั่น ถลาร่อนลม ยืนชมทะเล ซวนเซยามเมา ชาวเขาขึ้นฮอ

12 เข้าใจตน เพื่อที่จะเข้าใจตัวเองนั้น ฉันคงต้องยอมรับขีดจำกัดของตนเอง
ทั้งส่วนที่ฉันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งส่วนที่ฉันอยากเปลี่ยนแปลง และยอมรับส่วนที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ แม้ว่ามันคือความปวดร้าว ความหวาดกลัว ความยากลำบาก และการเสี่ยงภัย


ดาวน์โหลด ppt สุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google