งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Happy 8 8 Boxes of Happiness

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Happy 8 8 Boxes of Happiness"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Happy 8 8 Boxes of Happiness
ใกล้ถึงเทศกาลส่งความสุขกันแล้ว เราขอส่งความสุขให้กับมนุษย์เงินเดือน ทุกคนก่อนใคร ด้วย 8 ความสุขยกกล่องที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานตลอดปี 2552

2 Happy Body (สุขภาพดี) การมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ ย่อมนำความสุขมาให้แก่คนทำงาน การจะมีสุขภาพที่ดีนั้นไม่สามารถซื้อหามาได้ต้องเป็นการกระทำด้วยตนเอง มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย เช่น การออกกำลังกาย หรือ เล่นโยคะ เป็นต้น เมื่อเรามีกายและใจที่แข็งแรงแล้ว เราก็จะทำงานอย่างมีความสุขได้ไม่ยาก

3 Happy Heart (น้ำใจงาม)
การดำเนินชีวิตที่เร่งรีบทำให้ความใส่ใจต่อคนรอบข้างลดน้อยลง บางครั้งดูเป็นความเห็นแก่ตัว เราควรมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกัน ช่วยกันทำงานอย่างมีความสุข

4 Happy Society (สังคมดี)
ชุมชนหรือองค์กรใดที่พัฒนาสู่การเป็นสังคมที่ดีทุกคนในสังคมต้องมีความรักสามัคคีต่อกัน มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมีความห่วงใยต่อปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

5 Happy Relax (ผ่อนคลาย)
ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต หากคนทำงานไม่รู้จักผ่อนคลายจะนำไปสู่ความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจปราศจากความสุขในการดำเนินชีวิตและการทำงาน การผ่อนคลายมีหลากหลายวิธี เช่น การดูหนัง ฟังเพลง หรือ ท่องเที่ยว

6 Happy Brain (หาความรู้)
การแสวงหาความรู้เป็นสิ่งสำคัญของคนทำงานทุกวันนี้ สังคมแห่งการเรียนรู้เปิดกว้างไม่จำกัด แค่ในห้องเรียนเท่านั้นคนทำงานสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด สถานศึกษา อินเทอร์เน็ตสื่อต่าง ๆ การแสวงหาความรู้จะช่วยพัฒนาคนทำงานให้มีความคิดกว้างไกล สร้างสรรค์เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

7 Happy Soul (ทางสงบ) ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมทุกวันนี้ ล้วนเกิดจากการขาดการนำหลักศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตการทำร้ายตนเองและผู้อื่น การฆ่าตัวตาย ความขัดแย้งในที่ทำงาน การขาดสมาธิ เราควรยึดหลักศาสนาไว้เป็นหลักประจำใจในการดำเนินชีวิต

8 Happy Money (ปลอดหนี้)
การมีหนี้สินส่วนใหญ่ เกิดจากการดำเนินชีวิตที่ขาดความพอเพียง การแสวงหาความสุขจากวัตถุหรือกิจกรรมต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ ต้องใช้เงินในการหาความสุข แต่ความสามารถในการหารายได้ไม่เพียงพอ จึงนำไปสู่การเป็นหนี้ เมื่อมีหนี้สินมาก ความต้องการเงินมากขึ้น ความมีน้ำใจลดลง เพราะต้องทำเพื่อตัวเองมากขึ้น ปีใหม่นี้หวังว่าทุกคนจะไม่มีหนี้นะคะ

9 Happy Family (ครอบครัวดี)
การมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ย่อมนำไปสู่ การทำงานที่มุ่งมั่นและมีความสุข

10 The End ปีใหม่นี้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง
มีความสุขกับการทำงานและชีวิตส่วนตัว ขอให้พรทุกประการส่งไปถึงมนุษย์เงินเดือน ทุกๆ คน The End


ดาวน์โหลด ppt Happy 8 8 Boxes of Happiness

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google