งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อคิดสำหรับการไตร่ตรอง "ศีลล้างบาปทำให้ชีวิตฉันเปลี่ยนแปลงไป"

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อคิดสำหรับการไตร่ตรอง "ศีลล้างบาปทำให้ชีวิตฉันเปลี่ยนแปลงไป""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อคิดสำหรับการไตร่ตรอง "ศีลล้างบาปทำให้ชีวิตฉันเปลี่ยนแปลงไป"

2

3

4 การเกิดใหม่ด้วยน้ำและพระจิต
พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ไม่มีใครเห็นพระอาณาจักรของพระเจ้า ถ้าเขาไม่ได้เกิดใหม่” นิโคเดมัสทูลถามว่า “คนชราแล้วจะเกิดใหม่ได้อย่างไร? เขาจะเข้าไปในครรภ์มารดาอีกครั้งหนึ่ง แล้วเกิดใหม่ได้หรือ” พระเยซูเจ้าทรงตอบว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า ถ้าเขาไม่เกิดจากน้ำและพระจิต”(ยน3:3-5)

5

6

7

8

9 ฉันมาจากครอบครัวที่แตกแยก
ฉันมาจากครอบครัวที่แตกแยก ครอบครัวเราไม่นับถือศาสนาใดๆ ฉันเองไม่เคยได้รับการสอนเรื่องคุณค่าทางศีลธรรม ชีวิตของฉันดูเหมือนจะไร้จุดหมายปลายทาง มีแต่ความว่างเปล่า และเต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัว ฉันได้ทำบาปมากมาย แต่ต่อมาฉันได้มีโอกาสอ่านพระคัมภีร์ ฉันยอมรับพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้ไถ่ของฉันจริงๆ ฉันเริ่มมีความเชื่อในพระองค์ และได้หันหลังให้กับอดีตของตัวเอง ฉันได้รับศีลล้างบาป และได้รับพระพรมากมายจากพระจิตเจ้า เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ฉันรู้สึกตายภายในจิตใจของฉัน และวันนี้เป็นวันแรกในชีวิต ที่ฉันรู้สึกมีชีวิตอีก ครั้งหนึ่ง

10 คำถาม 1) อะไรทำให้ชีวิตของคนที่เล่าเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม?
2) ท่านเองเคยรู้สึกผิดหวังในชีวิตหรือไม่? 3) ใครเข้ามามีบทบาทในการชักนำให้ท่านมาเข้าในอารามพระหฤทัย? 4) ท่านคิดว่าศีลล้างบาปช่วยทำให้ท่านเกิดใหม่จริงหรือไม่?(เกิดใหม่ในความหมายที่ว่า เป็นคนมีนิสัยดีขึ้น ศรัทธามากขี้น เข้าใจกระแสเรียกมากขึ้น เป็นต้น)

11 เสียงเรียกของพระเป็นเจ้า

12 แต่พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า
"จงตามเรามา และปล่อยให้คนตาย ฝังผู้ตายของเขาเถิด" (มธ8:22)

13

14

15

16 อาจมี บุตรที่ น่ารัก

17

18 "ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ก็จงเลิกนึกถึงตัวเอง
จงแบกกางเขน ของตนทุกวัน และติดตามเรา" (ลก9:23)

19

20

21

22 ลูกรักพระองค์ พระเจ้าข้า และขอติดตาม พระองค์ไป


ดาวน์โหลด ppt ข้อคิดสำหรับการไตร่ตรอง "ศีลล้างบาปทำให้ชีวิตฉันเปลี่ยนแปลงไป"

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google