งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเติบโต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเติบโต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเติบโต

2 การเติบโต สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้
การเติบโต สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ... -งานที่ทำแล้วไม่สำเร็จ -เพื่อนทำให้เราผิดหวัง -เป็นโรคไม่สบาย

3 -คนที่เรารักทิ้งเรา -คนในควรอบครัวถึงแก่กรรม -ลงทุนแล้วขาดทุน

4 สิ่งเหล่านี้เป็นค่าของชีวิต
สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ค่อยสำคัญเท่ากับท่าทีของรา

5 ถ้าเราเพียงแต่เก็บไว้ในใจ เราจะเป็นเหมือนนกบาดเจ็บ
ความเจ็บที่ปวด เราจะเป็นเหมือนนกบาดเจ็บ ที่บินไม่ได้

6 และไม่ยอมเสียความเชื่อ
เราเติบโต เมื่อไม่ยอมทิ้งความหวัง ความพยายามไม่ลดลด และไม่ยอมเสียความเชื่อ

7 เราเติบโต เมื่อเรายอมรับ ความจริงของชีวิต โดยไม่เสียความสงบ

8 แต่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนกรรมตามความสามารถ
เมื่อเรารับกรรมของเรา แต่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนกรรมตามความสามารถ

9 เมื่อเราได้บทเรียนจากอดีต
เราเติบโต เมื่อเราได้บทเรียนจากอดีต สร้างสิ่งที่ทำในปัจจุบันและทำแผนสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

10 รู้จักไตร่ตรองและทำให้เกิดผล เรารู้จักเปิดทางใหม่และทิ้งร่องรอย
เราเติบโต เมื่อเราชนะเราเอง รู้จักไตร่ตรองและทำให้เกิดผล เรารู้จักเปิดทางใหม่และทิ้งร่องรอย และเรียนรู้จากประสบการณ์

11 แม้มีคนตำหนิเราเมื่อเราเป็นตัวอย่างที่ดี
เราเติบโต เมื่อเราตั้งเป้า แม้มีคนตำหนิเราเมื่อเราเป็นตัวอย่างที่ดี และไม่สนใดคนที่หัวเราะเราเมื่อ เราทำตามหน้าที่อย่างดี

12 ในการงานแต่อ่อนหวานต่อคนอื่นๆ เราเป็นมนุษย์จากกำเนิด
เราเติบโต เมื่อเราเข้มแข็ง ในการงานแต่อ่อนหวานต่อคนอื่นๆ เราเป็นมนุษย์จากกำเนิด

13 เมื่อเราผ่านฤดูแล้งแม้ใบไม่ล่วงหมด เรายอมเก็บดอกไม้แม้ว่ามีหนาม
เราเติบโต เมื่อเราผ่านฤดูแล้งแม้ใบไม่ล่วงหมด เรายอมเก็บดอกไม้แม้ว่ามีหนาม และเดินต่อไปแม้มีฝน

14 เมื่อความผิดหวังทำให้เรามั่นคง ในความดีของดอกที่เริ่มเหี่ยว
เราเติบโต เมื่อความผิดหวังทำให้เรามั่นคง ในความดีของดอกที่เริ่มเหี่ยว จุดประกายไฟในความรักที่ใกล้จะดับ

15 เมื่อช่วยเหลือคนอื่น มากกว่าเรารับจากชีวิต
เราเติบโต เมื่อช่วยเหลือคนอื่น รู้จักเราเอง และมอบให้ชีวิต มากกว่าเรารับจากชีวิต

16 เมื่อเรายึดมั่นไม่ท้อถอย เมื่อต่อสู้เหมือนนกอินทรี
เราเติบโต เมื่อเรายึดมั่นไม่ท้อถอย เมื่อต่อสู้เหมือนนกอินทรี เพื่อจะได้บินต่อไป

17 เมื่อเราหนักแน่นเหมือนสมอเรือ ...และส่องสว่างเหมือนดวงดาว
…ในเวลานั้นเราเติบโต


ดาวน์โหลด ppt การเติบโต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google