งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดไทยประจำชาติ วัฒนธรรมการแต่งกายประจำชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดไทยประจำชาติ วัฒนธรรมการแต่งกายประจำชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดไทยประจำชาติ วัฒนธรรมการแต่งกายประจำชาติ
เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความมีอารยธรรมและสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมไปถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาติไทย วัฒนธรรมการแต่งกายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการแต่งกายที่เป็นแบบไทย ๆ โดยทรงนำชุดไทยในสมัยโบราณมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับยุคสมัยถึง 8 แบบ ซึ่งสามารถใช้ได้ในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้

2 ชุดไทยเรือนต้น เป็นชุดไทยที่ใช้สำหรับแต่งกายในโอกาสลำลองที่ไม่เป็นพิธีการและต้องการความสบายซึ่งมีลักษณะเป็นซิ่นป้าย เสื้อคอกลมแขนสามส่วนปลายแขนหลวมเล็กน้อย

3 ชุดไทยจิตรลดา เป็นชุดที่ใช้สำหรับพิธีตอนกลางวัน เป็นผ้าซิ่นป้าย อาจตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือยกสอบทั้งตัว เสื้อแขนยาว ผ่าอก คอกลมมีขอบตั้ง

4 ชุดไทยอัมรินทร์ เป็นชุดที่ใช้สำหรับเป็นชุดพิธีในตอนค่ำ เป็นชุดที่ตัดด้วยผ้าซิ่นยกเงินหรือทองทั้งตัว เสื้อแขนยาว ผ่าอก คอตั้งเช่นเดียวกับชุดไทยจิตรลดา แต่เน้นในการใช้เครื่องประดับที่คอและการใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์มาประดับ

5 ชุดไทยบรมพิมาน เป็นชุดไทยที่ใช้สำหรับงานพิธีเต็มยศในตอนค่ำ เป็นผ้าซิ่นยกทองทั้งตัวจับหน้านาง เสื้อแขนยาว ผ่าหลังคอกลมขอบตั้งเล็กน้อย เวลาแต่งสวมเข็มขัดและติดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องประดับ

6 ชุดไทยจักรี เป็นชุดที่ใช้ในโอกาสงานพิธีตอนกลางคืน เป็นชุดที่ใช้ผ้าซิ่นเช่นเดียวกับชุดไทยบรมพิมานแต่เสื้อเป็นสไบเฉียง

7 ชุดไทยดุสิต เป็นชุดไทยที่ใช้สำหรับแต่งไปงานพิธีเต็มยศตอนกลางคืน เป็นชุดผ้าซิ่นเช่นเดียวกับชุดไทยจักรีและชุดไทยบรมพิมาน แต่ตัวเสื้อเป็นคอกลมกว้างคล้ายคอกระเช้าแต่ไม่มีจีบรูด ไม่มีแขน ปักดิ้นเงินดิ้นทองหากมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์สายสะพายประดับด้วย

8 ชุดไทยศิวาลัย เป็นชุดไทยที่ใช้ในโอกาสแต่งไปงาพิธีเต็มยศ ซึ่งใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน เป็นชุดไทยแบบเดียวกับชุดไทยบรมพิมาน แต่มีผ้าสไบห่มทับ

9 ชุดไทยจักรพรรดิ์ เป็นชุดไทยที่เหมาะสำหรับแต่งในงานพิธีตอนกลางคืน เป็นชุดที่ตัดด้วยผ้าซิ่นเช่นเดียวกับชุดไทยจักรี ใช้สไบเช่นเดียวกันแต่เป็นสไบเฉียงจับชั้นในและห่มสไบปักทับเห็นรอยจีบเล็กน้อย

10 สาระน่ารู้ ชุดไทยประจำชาติทั้ง 8 ชุดสามารถเลือกใช้ได้ในโอกาสต่างๆ เป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น เมื่อสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยประจำชาติ เมื่อครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จเยือนประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปเมื่อปี พ.ศ ทรงได้รับการยกย่องจากบรรดาช่างเสื้อชั้นนำในประเทศฝรั่งเศส และอิตาลีว่า ทรงเป็นสตรีผู้แต่งกายงามที่สุดในรอบปี

11 สรุป ในปัจจุบันชุดไทยประจำชาติเหล่านี้ เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปในงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับเป็นบุญของสตรีไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลที่ทรงสนับสนุนให้มีชุดไทยประจำชาติอันสวยงามไว้ให้สตรีไทยได้แต่งเพื่อเป็นการเชิดหน้าชูตาทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ

12 บรรณานุกรม นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
และคณะ. เคียงราษฏร์. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2535. มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช สิงหามหราชินี พ.ศ กรุงเทพฯ: มูลนิธิ. วารี อัมไพวรรณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ. กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน์.

13 ชุดไทยประจำชาติ นำเสนอโดย นางสาวสิริภัทร เกษมวงศ์ รหัส 47262305
นางสาวสิริภัทร เกษมวงศ์ รหัส บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์


ดาวน์โหลด ppt ชุดไทยประจำชาติ วัฒนธรรมการแต่งกายประจำชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google