งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนจดหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนจดหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนจดหมาย

2 จดหมายเสนอขาย 1. รู้จักสินค้าหรือบริการที่จะขาย 2. รู้จักตลาดของสินค้า
3. รู้จักลูกค้า 4. เหตุจูงใจให้ซื้อสินค้า

3 ข้อความเรียกร้องความสนใจ
1 . เหตุการณ์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน 2. .เสนอสินค้าหรือบริการที่จะขาย 3. คำพังเพยหรือสุภาษิต

4 ข้อความเรียกร้องความสนใจ
4. อ้างอิงชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง 5. เริ่มด้วยคำถาม 6. เริ่มด้วยคำสั่ง 7. เริ่มด้วยคำท้าทาย

5 ข้อความเรียกร้องความสนใจ
ข้อความที่ก่อให้เกิดความพอใจและต้องการ ต้องชี้ให้เขาเห็นประโยชน์ที่จะได้รับ “จงดื่มโอวัลตินร้อนๆหนึ่งถ้วยก่อนนอน ท่านจะหลับสนิทและตื่นขึ้นอย่างสดชื่นในตอนเช้า”

6 ข้อความเรียกร้องความสนใจ
ข้อความที่ให้ความกระจ่างแก่ผู้ซื้อ 1. อ้างถึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้า “สบู่หอมนกแก้วรับใช้ท่านมากว่า 30 ปีแล้ว ด้วยคุณภาพที่ได้มาตราฐานเสมอมา”

7 ข้อความเรียกร้องความสนใจ
ข้อความที่ให้ความกระจ่างแก่ผู้ซื้อ 2. ให้ผู้อ่านได้ทดลองใช้สินค้าฟรี 3. อ้างถึงหนังสือรับรองของผู้ใช้สินค้านั้นแล้วเกิดความพอใจ 4. ให้ชมสินค้าตัวอย่าง

8 ข้อความเรียกร้องความสนใจ
ข้อความที่ให้ความกระจ่างแก่ผู้ซื้อ 5. อ้างถึงการรับประกัน “เครื่องซักผ้าชาร์ป บริษัทรับรองคุณภาพและรับประกัน 1 ปีเต็ม”

9 ข้อความเรียกร้องความสนใจ
ข้อความที่ให้ความกระจ่างแก่ผู้ซื้อ 6. แนะนำวิธีประหยัด “ตามรายงานปรากฏว่า แต่ละบ้านสามารถประหยัดเงินค่าหุงต้มได้เดือนละประมาณ 50 บาท เพราะใช้เตาหุงต้มชาร์ป”

10 ข้อความเรียกร้องความสนใจ
ข้อความที่ยั่วยุหรือเร่งเร้าให้ตัดสินใจซื้อ 1. บอกกำหนดเวลา 2. ชี้ให้เห็นว่าราคาสูงขึ้นไปอีก 3. ย้ำว่าสินค้านั้นมีจำนวนจำกัด

11 ข้อความเรียกร้องความสนใจ
ข้อความที่ยั่วยุหรือเร่งเร้าให้ตัดสินใจซื้อ 4. ให้ซื้อโดยวิธีผ่อนชำระ 5. ให้ทดลองด้วยตนเอง 6. ให้ของแถม 7. ลดราคาให้เป็นพิเศษ

12 จดหมายโฆษณา - จดหมายที่เสนอสินค้าและบริการโดยแจ้งรายละเอียดต่างๆ
- มีวัตถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวจิตใจลูกค้าให้เกิดความต้องการซื้อสินค้า

13 จดหมายโฆษณา ผู้เขียนจดหมายโฆษณาขายสินค้าและบริการ
1. รู้จักตัวสินค้าและบริการเป็นอย่างดี 2. รู้จักตลาด 3. รู้จักลูกค้า 4. รู้เหตุจูงใจลูกค้า

14 จดหมายโฆษณา ขั้นตอนการเขียนจดหมาย 1. เสนอสินค้าและบริการ
2. เขียนข้อความที่ผู้อ่านจะเกิดความต้องการซื้อ 3. เขียนข้อความที่ผู้อ่านจะเกิดความเชื่อมั่น 4. เขียนข้อความที่ยั่วยุให้เกิดการปฏิบัติ

15 จดหมายสอบถาม - จดหมายที่ข้องใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ผู้ขายหรือลูกค้าเขียนมาเพื่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ

16 จดหมายสอบถาม 1. อารัมบท 2. รายละเอียดที่สอบถาม 3. ข้อความตอนท้าย

17 จดหมายตอบสอบถาม - จดหมายที่ตอบจดหมายสอบถามมีมีมายังตน
- ต้องตอบข้อข้องใจทุกข้อให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ตนจะได้รับ

18 จดหมายตอบสอบถาม 1. อารัมบท 2. ตอบรายละเอียดที่สอบถาม
3. แทรกโฆษณาสินค้า 4. ข้อความตอนท้าย

19 จดหมายทวงหนี้ - จดหมายที่เขียนในลักษณะเตือนลูกหนี้ว่าครบกำหนดชำระหนี้แล้ว - อาจจะแนบบัญชีแจ้งหนี้เพื่อให้ลูกหนี้ตรวจสอบและลงชื่อรับรองการเป็นหนี้

20 ลักษณะของจดหมายทวงหนี้
1. ใช้ข้อความที่แนบเนียบ 2. ใช้ข้อความสุภาพ 3. คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อ่าน

21 ชนิดของจดหมายทวงหนี้
1. จดหมายทวงหนี้ 2. จดหมายผ่อนผันหนี้ 3.จดหมายทวงหนี้

22 จดหมายต่อว่า - จดหมายที่ลูกค้าต่อว่าผู้ขายในกรณีที่ซื้อสินค้าแล้วมีความผิดพลาด - วัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ขายรับรู้ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เพื่อ แก้ไข ปรับปรุงต่อไป

23 ขั้นตอนการเขียน 1. อารัมภบท 2. บอกสาเหตุที่ต้องต่อว่า
3. บอกข้อเรียกร้อง

24 จดหมายปรับความเข้าใจ
- จดหมายที่ปรับความเข้าใจในเรื่องที่ลูกค้าต่อว่ามา - เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า

25 ขั้นตอนการเขียน 1. อารัมภบท 2. บอกสาเหตุข้อบกพร่อง หรือชี้แจงให้เข้าใจ
3. สรุป


ดาวน์โหลด ppt การเขียนจดหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google