งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และคุณสมบัติอุปกรณ์การสร้างฉาก โดย อาจารย์ ศิริมงคล นาฏยกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และคุณสมบัติอุปกรณ์การสร้างฉาก โดย อาจารย์ ศิริมงคล นาฏยกุล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 และคุณสมบัติอุปกรณ์การสร้างฉาก โดย อาจารย์ ศิริมงคล นาฏยกุล
หน่วยที่ 2 ลักษณะเครื่องมือ และคุณสมบัติอุปกรณ์การสร้างฉาก โดย อาจารย์ ศิริมงคล นาฏยกุล

2 เครื่องมือวัดระยะ 1. บรรทัด เป็นเครื่องมือวัดระยะที่นิยมใช้โดยทั่วไปกับงานไม้ 1.1 บรรทัดไม้ - ขนาดมาตรฐานที่นิยมใช้กับงานไม้ มีขนาด 2 ฟุต (24 นิ้ว) ส่วนใหญ่เป็นชนิดที่ทำด้วยไม้ จึงเรียกว่า บรรทัดไม้ - ใช้สำหรับวัดระยะของงานไม้ที่มีความยาวน้อยกว่าตัวบรรทัด

3 1.2 บรรทัดพับ - ขนาดมาตรฐานที่นิยมใช้กับงานไม้มีขนาด 6 ฟุต - สามารถพับหรือกางออกได้ทุกๆ ระยะ 6 นิ้ว

4 2. เทปม้วน - มีชนิดที่ทำด้วยโลหะผสมแผ่นบางและชนิดผ้า - มีขนาด 25 ฟุต 52 ฟุต และ 100 ฟุต

5 ตลับเมตร - มีทั้งชนิดที่ทำด้วยเหล็กและชนิดที่ทำด้วยพลาสติก - สายวัดทำด้วยโลหะผสมแผ่นบางชนิดบิดงอได้ ปลายสายจะทำเป็นขอเกี่ยว ใช้สำหรับเกี่ยวเข้ากับขอบของชิ้นงาน - ตลับเมตรขนาดมาตรฐาน นิยมใช้ขนาดความยาว 6 ฟุต หรือ 2 เมตร

6 เครื่องมือตัด เลื่อย : เป็นเครื่องมือตัดที่ใช้กับงานไม้ เพื่อให้ได้ขนาดและ รูปร่างตามที่ต้องการ 1. เลื่อยลันดา แบ่งออกตามลักษณะฟันเลื่อย ได้ 2 แบบคือ

7 1.1 เลื่อยฟันตัด - ใช้กับงานตัดเนื้อไม้ - ลักษณะฟันเลื่อยจะถี่และแหลม - เมื่อเลื่อยเข้าไปในเนื้อไม้จะทำให้ไม้ไม่แตกหรือฉีก - ขนาดความยาวที่นิยมใช้ทั่วไปมีขนาด 24 นิ้ว และ 26 นิ้ว

8 1.2 เลื่อยฟันโกรก - ใช้กับการซอยไม้ไปตามเสี้ยนไม้ - เลื่อนชนิดนี้มีฟันเลื่อยหยาบกว่าฟันตัด - ขนาดความยาวที่นิยมใช้ทั่วไป มีขนาด 24 นิ้ว และ 26 นิ้ว

9 เลื่อยรอหรือเลื่อยสันแข็ง
- ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสั้นๆ มีจำนวนฟันตั้งแต่ ฟันต่อนิ้ว - ใช้เพื่อการตัดปากไม้หรือลิ่มไม้เพื่อเข้ากรอบวงกบประตู หน้าต่างหรือกรอบรูป

10 เลื่อยฉลุ - ใช้ในงานตัด เจาะ ฉลุวงกลมหรือส่วนโค้งต่างๆ ในการทำลวดลาย
- ใบเลื่อยขนาดเล็กที่ใช้ในการตัด มีขนาด 1/16 ถึง 1/8 นิ้ว - ฟันเลื่อยฉลุจะเป็นฟันชนิดฟันโกรก ขนาด ฟันต่อนิ้ว สำหรับงานไม้ และขนาด ฟันต่อนิ้ว สำหรับงานโลหะแผ่น

11 เลื่อยตัดเหล็ก

12 เลื่อยตัดเหล็ก - ใช้สำหรับตัดเหล็กและโลหะอื่นๆ เช่นตะปูหรือสลักเกลียว
อลูมิเนียม เป็นต้น - แบ่งออกได้ 2 แบบคือ 1. โครงเลื่อยชนิดปรับไม่ได้ 2. โครงเลื่อยชนิดปรับได้ - ฟันเลื่อยชนิดหยาบใช้ตัดเหล็กหรือโลหะ ที่มีความหนามากๆ ส่วนฟันเลื่อยชนิดละเอียดใช้ตัดเหล็กหรือโลหะที่มีขนาดบาง - ขนาดมาตรฐานของใบเลื่อยมีความยาวอยู่ระหว่าง 8-12 นิ้ว

13 เครื่องมือประเภทใช้กระแสไฟฟ้าแบบหิ้ว
เลื่อยวงเดือนแบบหิ้ว - ใช้สำหรับการตัดหรือซอยไม้แปรรูปหรือไม้อัดที่ต้องตัดหรือซอย เป็นแนวยาว สามารถตัดงานไม้ได้รวดเร็วและให้ผิวงานที่เรียบ - ขนาดของเครื่องเลื่อยวัดจากจุดศูนย์กลางของใบเลื่อยโดยมีขนาดที่ นิยมใช้คือขนาด 8.5 นิ้ว (215 มิลลิเมตร) - ใบมีดจะติดตั้งอยู่ด้านขวามือของมอเตอร์ - ส่วนประกอบของเลื่อยได้แก่ มอเตอร์ มือจับ ฐานเครื่อง และฝาครอบ

14 เลื่อยวงเดือนแบบหิ้ว

15 กบไฟฟ้า - ใช้สำหรับการไส ตกแต่งผิวหน้าไม้ ขอบไม้และหัวไม้ - มอเตอร์มีความเร็วประมาณ 20,000 รอบต่อนาที

16 สว่านไฟฟ้าแบบหิ้ว - ใช้สำหรับงานเจาะหรือคว้านรูลงบนพื้นไม้ โลหะหรือวัสดุชนิดอื่น - ส่วนประกอบของสว่านไฟฟ้าได้แก่ มอเตอร์ หัวจับ ตัวเรือน มือจับ และสวิตซ์ - สว่านไฟฟ้าแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ 1. สว่านไฟฟ้าแบบด้ามปืน 2. สว่านไฟฟ้าแบบด้ามเสียม

17 สว่านไฟฟ้าแบบด้ามปืน
สว่านไฟฟ้าแบบด้ามเสียม

18 ดอกสว่าน - เป็นอุปกรณ์ประกอบต่อกับตัวเครื่อง สว่านไฟฟ้าแบบหิ้ว
- ดอกสว่านที่นิยมใช้ทั่วไปประกอบด้วย แบบดอกบิด แบบดอกเกลียว แบบดอกขุด แบบผสม และแบบดอกเม็ดมะยม


ดาวน์โหลด ppt และคุณสมบัติอุปกรณ์การสร้างฉาก โดย อาจารย์ ศิริมงคล นาฏยกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google