งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rawangpai สถานีข่าวระวังภัย เครือข่ายเพื่อชุมชน www.rawangpai.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rawangpai สถานีข่าวระวังภัย เครือข่ายเพื่อชุมชน www.rawangpai.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rawangpai สถานีข่าวระวังภัย เครือข่ายเพื่อชุมชน www.rawangpai.com

2 " ภัย " ทุกระดับที่คุณต้องรู้ " ภัยพิบัติ - ภัยธรรมชาติ ” “ ภัยอาชญากรรม ” “ ภัยการก่อการร้าย ” " ภัยใกล้ตัว "

3

4 Concept - TV ACTION MISSION “ สถานีโทรทัศน์ เพื่อการเตือนภัยพิบัติ ” แห่งแรกของไทยและภูมิภาคเอเซีย อาคเนย์ “Networking Hub” แกนกลางของเครือข่ายความร่วมมือ ในทุกช่องทาง ( ทีวี วิทยุ โซเชี่ยล เน็ตเวิรค์ ) เพื่อระดมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ ต่อสาธารณะ “Synergy กับทีมข่าวคม ชัด ลึก ” สร้างเครือข่าย “Crowd Sourcing Content” “ Technology for Advance Reporting”

5 ศูนย์กลางเชื่อมโยง Network

6 เครือข่าย

7 เครือข่าย

8 Live CCTV

9 รับชมผ่าน Platform Thaicom C-Band PSI DYNASAT IDEASAT THAISAT INFOSAT ONE SKY LEOTECH

10 CABLE TV OPERATOR รายเล็ก (ต่ำกว่า 5000 ครัวเรือน) รายเล็ก (ต่ำกว่า 5000 ครัวเรือน) รายกลาง (ตั้งแต่ 5,000-15,000 ครัวเรือน) รายกลาง (ตั้งแต่ 5,000-15,000 ครัวเรือน) รายใหญ่ (15,000 ครัวเรือนขึ้นไป) รายใหญ่ (15,000 ครัวเรือนขึ้นไป) 206 ราย125 ราย19 ราย จำนวนช่อง 80 – 150 ช่อง จำนวนช่อง 60 – 80 ช่อง จำนวนช่อง 60 ช่อง

11 multi channel - platform satellite tv cable tv smart tv tablet  3…top brand for smart tv tv on mobile  60,000 download within 4 months  2.9 m. household Aug’10 by  5.2 m. household Aug’10 by social media website

12 โครงการ ภาคีเครือข่าย คืนชีวิต คืนชุมชน ให้คนไทย คืนชีวิต จัดหา ปัจจัยสี่ : ซ่อมสร้างบ้านเรือน (SCG, ) / ดูแลสุขภาพ กายและใจ ( โรงพยาบาลรามาธิบดี ) / : ซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้า ( ซิง เกอร์ ) / รถจักรยานยนต์ ( กลุ่ม สิทธิผล 1919 ) คืนชุมชน สู่ ความพร้อมรับ ภัยพิบัติ : สร้างองค์ความรู้ ด้าน ป้องกันภัยพิบัติ ( สถาบัน ภัยพิบัติแห่งเอเชีย, ไทยพัฒน์, SCG) และ ฝึกอาชีพ (ND Rubber) รวมพลังภาคีเครือข่ายช่วยชุมชน

13 เอกชน ร่วม ภาคีเครือข่าย

14 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

15 “ กิจกรรมซ่อมสร้าง ” คืนบ้านให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม “ เวทีเสวนา ” สร้างองค์ความรู้ เปิดเวที เสวนาให้คนในชุมชน เพื่อ แรกเปลี่ยนความคิดและ หาทางป้องกันภัยพิบัติ ด้วย ภูมิปัญญาชาวบ้าน “ เวทีเสวนา ” สร้างองค์ความรู้ เปิดเวที เสวนาให้คนในชุมชน เพื่อ แรกเปลี่ยนความคิดและ หาทางป้องกันภัยพิบัติ ด้วย ภูมิปัญญาชาวบ้าน ฟื้นฟูชุมชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม

16 “ ซ่อมแซมบ้าน ” “ ทาสีวัด ”

17 Nation Broadcasting Corporation


ดาวน์โหลด ppt Rawangpai สถานีข่าวระวังภัย เครือข่ายเพื่อชุมชน www.rawangpai.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google