งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASEAN 4% ตลาดส่งออกเนื้อไก่สดไทยที่ สำคัญ ประเทศ ปริมาณการส่งออก (ตัน) 25462547255325542555 มาเลเซีย 14,0806303,6306,06012,160 ฮ่องกง 5,6902307,3104,7104,500.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASEAN 4% ตลาดส่งออกเนื้อไก่สดไทยที่ สำคัญ ประเทศ ปริมาณการส่งออก (ตัน) 25462547255325542555 มาเลเซีย 14,0806303,6306,06012,160 ฮ่องกง 5,6902307,3104,7104,500."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 ASEAN 4%

8

9 ตลาดส่งออกเนื้อไก่สดไทยที่ สำคัญ ประเทศ ปริมาณการส่งออก (ตัน) 25462547255325542555 มาเลเซีย 14,0806303,6306,06012,160 ฮ่องกง 5,6902307,3104,7104,500 UAE 2,07014003505,400 คูเวต 690190000 แอฟริกาใต้ 75 482,3108,400 เวียดนาม 13003,8403600 รัสเซีย 0001,0708,890 บาเรนห์ 007103,4102,950

10

11

12

13

14 คาดการณ์ตลาดส่งออกเนื้อ ไก่สดไทย ประเทศ ปริมาณการส่งออก (ตัน) 25462547255325552556 (e) ญี่ปุ่น 188,1009,70000? EU 98,23010,090036,00060,000 เกาหลี ใต้ 41,7202,90000? สิงคโ ปร์ 10,67058000?

15 THANK YOU www.thaipoultry.org E-mail: packer97@ji-net.compacker97@ji-net.com Tel: 02-638-2199


ดาวน์โหลด ppt ASEAN 4% ตลาดส่งออกเนื้อไก่สดไทยที่ สำคัญ ประเทศ ปริมาณการส่งออก (ตัน) 25462547255325542555 มาเลเซีย 14,0806303,6306,06012,160 ฮ่องกง 5,6902307,3104,7104,500.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google