งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหารพบนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหารพบนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริหารพบนักเรียน

2 สัญญาณในการปฏิบัติตน ในโรงเรียน

3 เวลา ๐๘.๐๐ น. ยืนตรงเคารพ ธงชาติ เพลงมาร์ชชาวเหนือให้สัญญาณทำความสะอาด

4 เวลา ๐๘.๑๕ น. กิจกรรมเคารพ ธงชาติ สวดมนต์ แสดงความเคารพ และเดินแถวเข้าชั้นเรียน

5 รับชมรายการทางเคเบิ้ลทีวีของโรงเรียน
เวลา ๐๘.๒๕ น. รับชมรายการทางเคเบิ้ลทีวีของโรงเรียน

6 กิจกรรมโฮมรูมในชั้นเรียน
เวลา ๐๘.๕๐ น. กิจกรรมโฮมรูมในชั้นเรียน

7 เริ่มเรียนตามตารางเรียนภาคเช้า
เวลา ๐๙.๐๐น. เริ่มเรียนตามตารางเรียนภาคเช้า

8 เวลาการพักรับประทานอาหารกลางวัน ของชั้นต่างๆ

9 เวลา ๑๑.๐๐น. ชั้นอนุบาลรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๑.๐๐น ชั้นอนุบาลรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๑.๒๐น ชั้นป.๑-ป.๓รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๑.๓๐น ชั้นป.๔-ม.๓รับประทานอาหารกลางวัน

10 สัญญาณระฆังในช่วงเที่ยง

11 เวลา ๑๒.๑๐น. สัญญาณระฆังชุดที่๑ ให้นักเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ เวลา ๑๒.๒๐น. สัญญาณระฆังชุดที่๒ ให้นักเรียน แปรงฟัน ทำกิจส่วนตัว

12 เวลา ๑๒.๓๐น. สัญญาณระฆังชุดที่๓ ให้นักเรียนเข้าเรียนภาคบ่าย

13 สัญญาณระฆังในช่วงเย็น

14 เวลา ๑๕.๓๐น. สัญญาณระฆังชุดที่๑ เตรียมตัวกลับบ้าน ปิดหน้าต่าง ไฟฟ้า พัดลม เวลา ๑๕.๓๕น. สัญญาณระฆังชุดที่๒ เดินแถวเข้าอาคารอเนกประสงค์ กล่าวคำปฏิญาณ

15 เวลา ๑๕.๔๕น. เดินแถวกลับบ้าน


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหารพบนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google