งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
๕ ธ.ค. ๕๓ – ๕ ธ.ค.๕๔ แหล่งเรียนรู้ การเรียนรู้ใน/นอกห้องเรียน สพท. King Mobile พฤติกรรมแสดงออกเป็นวิถีชีวิต กายภาพโรงเรียน

2 แหล่งเรียนรู้ สถานที่ บุคคล Web เอกสาร

3 กายภาพโรงเรียน ซุ้มถวายพระพรบริเวณใกล้ประตู ร.ร. (เดินผ่านแล้วทำความเคารพ) ทุกห้องเรียนมีพระบรมฉายาลักษณ์ ปลูกหญ้าแฝกคลุมดิน พระราชดำรัสติดตามต้นไม้ทั่วโรงเรียน

4 พฤติกรรมแสดงออกเป็นวิถีชีวิต กิจกรรมทุกวันสำคัญ ที่เลือก
เลือกวันสำคัญ กิจกรรมทุกวันสำคัญ ที่เลือก วันพระ วันพระของ ร.ร. วันจันทร์ เช้า - หลังร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวอาเศียรวาทสดุดี ถวายพานพุ่ม ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (ไม่ใช้เครื่องเสียง) กลางวัน - ลดการเบียดเบียนสัตว์ (รับประทานอาหารมังสวิรัติ) ก่อนกลับบ้าน - สงบนิ่ง แผ่เมตตา ถวายเป็นพระราชกุศล

5 สพท. King Mobile พี่สอนน้อง เลือก ร.ร.มัธยมไปเยี่ยมและ เล่าเรื่อง King ให้น้องฟัง ตอบคำถาม King ชิงรางวัล ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์

6 การเรียนรู้ใน/นอกห้องเรียน
พระจริยวัตร (เน้น กตัญญู ประหยัด เสียสละ) พระราชดำรัส สมุด “๘๔ ล้านความดี” ทุกคนใน สพฐ. ครู นร. ผอ. ฯลฯ บันทึก เน้น ๓ เรื่องตลอดปี ถวายรวมกัน ๕ ธ.ค. ๕๔ โครงงานคุณธรรม ทุกห้องเรียน ทุกระดับ ครู นร. ทุกคน


ดาวน์โหลด ppt โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google