งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่หักamp ยาแสนประหยัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่หักamp ยาแสนประหยัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่หักamp ยาแสนประหยัด
นวตกรรม ที่หักamp ยาแสนประหยัด ***จากปัญหาเวลาหักamp ยามักโดนamp ยาบาดมือบ่อยครั้ง ***

2 ยาชนิด amp มักมีปัญหาในการหัก amp เพราะอาจจะทำให้เกิดการแตกบาดมือได้บ่อยครั้ง

3 การทำนวตกรรมหัก amp ยาได้มีการลองมาหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่เป็นที่พอใจ

4 จึงได้นำซอง Alcohol pad ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันที่ค่อนข้างหนามาประยุกต์ใช้ซึ่งได้ผลดีและประหยัดมาก

5 โดยการฉีกบริเวณริมซอง แล้วดึงเอาแผ่น Alcohol ออกมาก่อน

6 แล้วจึงเอาคอ amp ยาใส่เข้าไปในซองเปล่าให้คอขวดที่จะหักอยู่ในซองพอดี

7 แล้วจึงหัก amp ยาในซองเปล่าalcohol pad

8 ซึ่งยังไม่พบอุบัติการณ์ amp ยาบาดมือเลยถึงแม้ว่าบริเวณคอขวดจะแตกก็ตาม

9 นำเสนอโดย พัชรี พูลสุข หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
จึงขอนำเสนอผลงานให้เพื่อนๆลองทำดูเป็นการใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ ซึ่งความจริงแล้วซอง alcohol pad จะถูกฉีกทิ้งโดยเปล่าประโยชน์อยู่แล้ว แต่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญประหยัดสุดๆ นำเสนอโดย พัชรี พูลสุข หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

10 รอพบกับผลงานชิ้นต่อไป ....... ไม่นานเกินรอ


ดาวน์โหลด ppt ที่หักamp ยาแสนประหยัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google