งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จับประเด็นเตรียมพร้อมสู่HA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จับประเด็นเตรียมพร้อมสู่HA"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จับประเด็นเตรียมพร้อมสู่HA
งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสหัสขันธ์

2 ประเด็นเด็ด การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ การเก็บรักษายาน้ำ การเก็บรักษายาฉีด
ทบทวน LASA

3 Chlohexidine ฆ่าเชื้ออยู่ในระดับ Low level สามารถฆ่าสปอร์ และTB ,ไวรัส ,HBV , HIVได้ไม่ดี ฤทธิ์อยู่ได้นาน ออกฤทธิ์เร็ว จึงนิยมใช้ scrub มือก่อนผ่าตัด ถ้ามีการเปิดใช้บ่อยๆ ไม่ควรเก็บไว้เกิน 3 วัน ขวดเดิม 1 เดือน

4 Povidone Iodine มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อถึงระดับ Low level
กัดกร่อนโลหะได้ จึงไม่นิยมใช้เป็น Disinfectant ภาชนะที่ใส่ต้องป้องกันแสง มีฝาปิดสนิท ถ้ามีการเปิดใช้บ่อยๆ ไม่ควรใช้เกิน 3 วัน ขวดเดิม 1 เดือน

5 การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ Alcohol
ไม่สามารถทาลายสปอร์ของแบคทีเรียได้ แต่ฆ่าเชื้อ TB, virus , แบคทีเรียกรัมบวกและกรัมลบได้ดี ทาให้พลาสติก ยางขุ่น และเสื่อมคุณภาพ จึงไม่ใช้เช็ด หรือแช่ทาลายเชื้อในเครื่องมือยางหรือพลาสติก ถ้ามีการเปิดใช้บ่อยๆ ไม่ควรใช้เกิน 3 วัน ขวดเดิม 1 เดือน

6 Hydrogen Peroxide (H2O2)
ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ,รา,ไวรัส(รวมทั้ง HIV) ได้ดี โดนเฉพาะเชื้อ anaerobe bacteria และฆ่าสปอร์ของเชื้อได้ ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อ มีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะ อายุการใช้งาน: ในภาชนะที่เปิดใช้บ่อยๆไม่ควรใช้เกิน 1 เดือน

7 โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCl
การใช้ประโยชน์ การใช้งานต้องสวมถุงมือทาความสะอาดใส่ Maskแว่นตา ป้องกันและเสื้อคลุม ข้อเสียของโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ระคายเคืองเนื้อเยื่อและผิวหนัง กลิ่นฉุน กัดกร่อนโลหะ

8 Farmaldenyde การหายใจเข้าไป สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อน ทาให้เกิดอาการไอ เจ็บคอ และหายใจติดขัด สารนี้ทาให้การก่อให้เกิดมะเร็ง การปฐมพยาบาล หายใจเข้าไป: - ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่ง นาส่งไปพบแพทย์ กินหรือกลืนเข้าไป: - ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป ให้ผู้ป่วยบ้วนล้างปากด้วยน้า นาส่งไปพบแพทย์ สัมผัสถูกผิวหนัง: - ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้าปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก นาส่งไปพบแพทย์ สัมผัสถูกตา : - ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้าปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที นาส่งไปพบแพทย์

9 การเก็บรักษายาน้ำ

10

11 การเก็บรักษายาฉีด

12

13 ทบทวน LASA


ดาวน์โหลด ppt จับประเด็นเตรียมพร้อมสู่HA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google