งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน access เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน access เบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน access เบื้องต้น
ง30219 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

2 รู้จักฐานข้อมูลก่อนใช้งาน Access 2003
Field : ชื่อของหัวคอลัมน์หรือชื่อประเภทของข้อมูลที่จะเก็บ เช่น ID, First Name, Last Name, Address Record : ข้อมูลที่จัดเก็บโดยแยกเป้นประเภทของ Field ที่ได้สร้างไว้เมื่อนำ ทั้ง Field และ Record มารวมกันแล้วเราจะเรียกว่า Table โดยดูได้จากภาพ ตัวอย่างด้านล่าง

3 Field Name Record

4 เรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Access
คลิกปุ่ม Start menu บนทาสก์บาร์ จากนั้นคลิกเมาส์ที่ All Program คลิกเมาส์ที่ Microsoft Access หรือกรณีที่มีไอคอนของโปรแกรม Microsoft Word อยู่บนเดสก์ทอปก็สามารถดับเบิลคลิกที่ไอคอนได้ทันที

5 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Word 2003

6 ออปเจ็กต่าง ๆ ใน Access 2003
Table : เป้นส่วนสำคัญที่สุดในโปรแกรม เนื่องจากมีหน้าที่จะต้องเก้บข้อมูล ทั้งหมดไว้ที่ Table Query : ใช้สำหรับสร้างเงื่อนไขเพื่อให้แสดงข้อมูลเฉพาะส่วนที่ต้องการ Form : สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโปรแกรมกับผู้ใช้งาน (User Interface) เพื่อให้ทำงานสะดวกขึ้น Report : แสดงรายงานออกทางเครื่องพิมพ์ Macro : เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ยาวหรือการทำงานที่ซ้ำ ๆ กันให้สั้นลง Module : เป็นการเขียนโปรแกรมภายในโปรแกรม Access เพื่อให้งานที่สร้าง นั้นมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

7 การใช้งานทูลบาร์ การเรียกใช้ทูลบาร์จะเหมือนกันกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office อื่น ๆ เช่น Word, Excel หรือ Power Point โดยเรียกจากเมนู View แล้ว เลือกคำสั่ง Toolbar จากนั้นเลือกชื่อของทูลบาร์ที่ต้องการจะใช้งานแต่จะแตกต่าง ตรงที่ทูลบาร์ในโปรแกรม Access จะถูกเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่กำลังใช้งานอยู่ อัตโนมัติ เช่น ขณที่ทำงานอยุ่ที่ Database Window ก็จะแสดงทูลบาร์ Database แต่ถ้าในขณะที่กำลังออกแบบ Form อยู่นั้นก้จะเป็นทูลบาร์ Form Design เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน access เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google