งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลที่ป้อนลงกระดาษทำการไปแล้ว สามารถแทรกเพิ่มเติมได้โดยใช้หลักการแทรกแถว ดังนี้ Click เมาส์ ณ ตัวเลขแถวที่ต้องการแทรก เลือกคำสั่ง Insert, Rows หรือคลิกขวาแล้วเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลที่ป้อนลงกระดาษทำการไปแล้ว สามารถแทรกเพิ่มเติมได้โดยใช้หลักการแทรกแถว ดังนี้ Click เมาส์ ณ ตัวเลขแถวที่ต้องการแทรก เลือกคำสั่ง Insert, Rows หรือคลิกขวาแล้วเลือก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อมูลที่ป้อนลงกระดาษทำการไปแล้ว สามารถแทรกเพิ่มเติมได้โดยใช้หลักการแทรกแถว ดังนี้ Click เมาส์ ณ ตัวเลขแถวที่ต้องการแทรก เลือกคำสั่ง Insert, Rows หรือคลิกขวาแล้วเลือก Insert

3 เลขแถว แล้วใช้คำสั่ง Insert, Rows หรือ Click เมาส์ปุ่มขวาใน พื้นที่แถบสี แล้วเลือกคำสั่ง กรณีที่ต้องการแทรกครั้งละหลายๆ แถว ให้ใช้การกำหนดช่วงข้อมูล โดย Drag เมาส์ ณ ตัว Insert

4 นอกจากหลักการแทรกแถว โปรแกรมยังสามารถแทรกคอลัมน์ได้ ดังนี้ Click เมาส์ ณ ตัวอักษรเหนือคอลัมน์ที่ต้องการแทรก เลือกคำสั่ง Insert, Columns หรือคลิกขวาแล้วเลือก Insert

5 กรณีที่ต้องการแทรกครั้งละหลาย ๆ คอลัมน์ ให้ใช้การกำหนด ช่วงข้อมูล โดย Drag เมาส์ พื้นที่แถบสี แล้วเลือกคำสั่ง Insert ตัวอักษรเหนือคอลัมน์ที่ต้องการ แล้วใช้คำสั่ง Insert, Columns หรือ Click เมาส์ปุ่มขวาใน

6


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลที่ป้อนลงกระดาษทำการไปแล้ว สามารถแทรกเพิ่มเติมได้โดยใช้หลักการแทรกแถว ดังนี้ Click เมาส์ ณ ตัวเลขแถวที่ต้องการแทรก เลือกคำสั่ง Insert, Rows หรือคลิกขวาแล้วเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google