งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการใช้จ่ายงบค่าเสื่อม จังหวัดเพชรบุรี ปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการใช้จ่ายงบค่าเสื่อม จังหวัดเพชรบุรี ปี 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการใช้จ่ายงบค่าเสื่อม จังหวัดเพชรบุรี ปี 2555
04/04/60

2 ก่อหนี้แล้ว+ตรวจรับแล้ว (%)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ลำ ดับ CUP หน่วยงาน งบประมาณได้รับ ยังไม่ก่อหนี้ (%) ก่อหนี้แล้ว+ตรวจรับแล้ว (%) 1. รพ.พระจอมเกล้าฯ - สสอ.เมือง 2,110,668.00 4.16 95.84 - รพ.พระจอมเกล้าฯ 9,105,969.98 45.57 54.43 2. รพ.เขาย้อย - สสอ.เขาย้อย 971,810.43 33.97 66.03 - รพ.เขาย้อย 1,517,717.00 100.00 - 3. รพ.หนองหญ้าปล้อง - สสอ.หนองหญ้าปล้อง 827,367.80 63.14 36.86 - รพ.หนองหญ้าปล้อง 2,104,965.00 04/04/60

3 ก่อหนี้แล้ว+ตรวจรับแล้ว (%)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ลำ ดับ CUP หน่วยงาน งบประมาณได้รับ ยังไม่ก่อหนี้ (%) ก่อหนี้แล้ว+ตรวจรับแล้ว (%) 4. รพ.ชะอำ - สสอ.ชะอำ 2,005,343.00 52.63 47.37 - รพ.ชะอำ 2,497,697.41 100.00 - 5. รพ.ท่ายาง - สสอ.ท่ายาง 4,884,450.06 66.88 33.12 - รพ.ท่ายาง 4,335,498.14 6. รพ.บ้านลาด - สสอ.บ้านลาด 1,836,377.77 71.92 28.08 - รพ.บ้านลาด 1,277,350.00 04/04/60

4 ก่อหนี้แล้ว+ตรวจรับแล้ว (%)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ลำ ดับ CUP หน่วยงาน งบประมาณได้รับ ยังไม่ก่อหนี้ (%) ก่อหนี้แล้ว+ตรวจรับแล้ว (%) 7. รพ.บ้านแหลม - สสอ.บ้านแหลม 3,803,494.00 62.42 37.58 - รพ.บ้านแหลม 3,559,916.32 70.23 29.77 8. รพ.แก่งกระจาน - สสอ.แก่งกระจาน 591,948.98 89.86 10.14 - รพ.แก่งกระจาน 759,948.98 95.80 4.20 รวม สสอ. 17,031,460.04 55.71 44.29 รพ. 25,159,062.83 70.88 29.12 42,190,522.87 64.76 35.24 04/04/60


ดาวน์โหลด ppt รายงานการใช้จ่ายงบค่าเสื่อม จังหวัดเพชรบุรี ปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google