งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค
1. โรงพยาบาล 2. ชุมชน 3. เรือนจำ 4. แหล่งโรค

2 คัดกรองผู้มีอาการสงสัย
โรงพยาบาล ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก บุคลากร HIV มีอาการสงสัย คัดกรองผู้มีอาการสงสัย ตรวจสุขภาพ ประจำปี CXR ,AFB ทุกราย พบแพทย์ CXR พบแพทย์ CXR ,AFB ARV คลินิกวัณโรค

3 คัดกรองผู้มีอาการสงสัย
ชุมชน ผู้สูงอายุ ชุมชนแออัด ผู้สัมผัสใกล้ชิด สถานประกอบการ สอ,อสม. คัดกรองผู้มีอาการสงสัย ตรวจสุขภาพ พบแพทย์ CXR NGO CXR ,AFB ให้ความรู้ คลินิกวัณโรค

4 คัดกรองผู้มีอาการสงสัย
เรือนจำ คัดกรองผู้มีอาการสงสัย พบแพทย์ CXR ,AFB คลินิกวัณโรค

5 แหล่งโรค (ตำบลที่มีผู้ป่วยมาก)
อำเภอเมือง ต.หนองโสน ต.ไร่ส้ม อำเภอท่ายาง ต.ท่ายาง อำเภอชะอำ ต.ชะอำ อำเภอเขาย้อย ต.ทับคาง คัดกรองผู้มีอาการสงสัย อสม. ผู้นำชุมชน เทศบาล,อบต. สนับสนุน พบแพทย์ CXR ,AFB คลินิกวัณโรค


ดาวน์โหลด ppt การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google