งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กุ ศ ล กรรมบถ อกุศล กรรมบถ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กุ ศ ล กรรมบถ อกุศล กรรมบถ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กุ ศ ล กรรมบถ อกุศล กรรมบถ
พระสุตตันตปิฏก และอรรถกถา

2 บุคคลที่เมตตาต่อชีวิตทั้งหลาย ย่อมไปสู่สวรรค์ เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้
บุคคลที่เมตตาต่อชีวิตทั้งหลาย ย่อมไปสู่สวรรค์ เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้

3 บุคคลที่ทำชีวิตให้ล่วงไป ย่อมไปสู่นรก
เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้

4 บุคคลที่กรุณาเกื้อกูลชีวิตทั้งหลาย ย่อมไปสู่สวรรค์ เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้

5 บุคคลที่ เบียดเบียนชีวิตอื่น ย่อมไปสู่นรก เหมือนถูกนำตัว ไปวางไว้
บุคคลที่ เบียดเบียนชีวิตอื่น ย่อมไปสู่นรก เหมือนถูกนำตัว ไปวางไว้

6 บุคคลที่เบียดเบียนชีวิตทั้งหลาย ย่อมไปสู่นรก เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้
บุคคลที่เบียดเบียนชีวิตทั้งหลาย ย่อมไปสู่นรก เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้

7 บุคคลที่ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมไปสู่สวรรค์ เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้

8 บุคคลที่ประพฤติผิดในกาม ย่อมไปสู่นรก เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้

9 บุคคลที่ตั้งมั่นในสัจจะ ย่อมไปสู่สวรรค์ เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้
บุคคลที่ตั้งมั่นในสัจจะ ย่อมไปสู่สวรรค์ เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้

10 บุคคลที่ตระบัตสัตย์ ย่อมไปสู่นรก เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้
บุคคลที่ตระบัตสัตย์ ย่อมไปสู่นรก เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้

11 บุคคลที่กล่าวสาระธรรม ย่อมไปสู่สวรรค์ เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้

12 บุคคลที่กล่าวเพ้อเจ้อ ย่อมไปสู่นรกเหมือนถูกนำตัวไปวางไว้
บุคคลที่กล่าวเพ้อเจ้อ ฟุ้งไป ย่อมไปสู่นรก เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้

13 บุคคลที่กล่าวคำสุภาพ ย่อมไปสู่สวรรค์ เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้

14 บุคคลที่กล่าวคำหยาบ ย่อมไปสู่นรก เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้
บุคคลที่กล่าวคำหยาบ ย่อมไปสู่นรก เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้

15 บุคคลที่กล่าวคำให้คนรักสามัคคีกัน ย่อมไปสู่สวรรค์ เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้

16 บุคคลที่กล่าวคำส่อเสียด ให้คนเกลียดกัน ย่อมไปสู่นรก
เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้

17 บุคคลที่ อภัยต่อข้อบกพร่องของผู้อื่น ย่อมไปสู่สวรรค์ เหมือนถูกนำตัว ไปวางไว้

18 บุคคลที่พยาบาทอาฆาต ย่อมไปสู่นรก เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้
บุคคลที่พยาบาทอาฆาต ย่อมไปสู่นรก เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้

19 บุคคลที่เรียบง่ายสันโดษ ย่อมไปสู่สวรรค์ เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้

20 บุคคลที่ละโมบ เพ่งเล็งผู้อื่น ย่อมไปสู่นรก เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้

21 บุคคลที่อยู่ในครรลองธรรม ย่อมไปสู่สวรรค์ เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้

22 บุคคลที่อธรรม ย่อมไปสู่นรก เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้

23 สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ ความคิด คำพูด การกระทำ คือใบเบิกทางนำไป

24 ดังนั้น พึง ทำปัญญาให้ใหญ่กว่าความคิด ทำปัญญาให้ใหญ่กว่าปาก และ ทำปัญญาให้ใหญ่กว่าหู เสมอ เพื่อความเจริญสุขและสวัสดิภาพ ของชีวิตจิตวิญญาณ

25 ดังนั้น พึงทำปัญญาให้ใหญ่กว่าความคิด ทำปัญญาให้ใหญ่กว่าปาก และทำปัญญาให้ใหญ่กว่าหูเสมอ เพื่อความเจริญสุขของชีวิต

26 และ อะเสวะนา จะ พาลานัง ผู้กอปรอกุศลเนืองๆ ปัณฑิตา นัญ จะ เสวะนา ผู้กอปรกุศลเนืองๆ เพื่อสวัสดิภาพของจิตวิญญาณ


ดาวน์โหลด ppt กุ ศ ล กรรมบถ อกุศล กรรมบถ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google