งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งที่พระเจ้าต้องประสงค์เฉลยธรรมบัญญัติ 10:12-13

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งที่พระเจ้าต้องประสงค์เฉลยธรรมบัญญัติ 10:12-13"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งที่พระเจ้าต้องประสงค์เฉลยธรรมบัญญัติ 10:12-13
สิ่งที่พระเจ้าต้องประสงค์เฉลยธรรมบัญญัติ 10:12-13

2 "ดูก่อน คนอิสราเอล พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงประสงค์ให้ท่านกระทำอย่างไร คือให้ยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ให้ดำเนินตามทางทั้งปวงของพระองค์ ให้รักพระองค์ ให้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านทั้งหลาย และให้รักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ เพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลาย เฉลยธรรมบัญญัต 10:12-13

3 หากชีวิตของเราเป็นเช่นดินสอ มี 5 สิ่งที่ต้องเรื่องรู้
หากชีวิตของเราเป็นเช่นดินสอ มี 5 สิ่งที่ต้องเรื่องรู้

4 ประการที่หนึ่ง เจ้าจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหญ่ยิ่งได้มากมาย ก็ต่อเมื่อ
ประการที่หนึ่ง เจ้าจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหญ่ยิ่งได้มากมาย ก็ต่อเมื่อ..เจ้านั้นน้อมยินยอมให้ตนเองอยู่ในมือของใครสักคนหนึ่ง

5 ประการที่สอง เจ้าจะพบพานประสบการณ์การขัดเกลา อันเจ็บปวด ครั้งแล้วครั้งเล่า เนื่องเพราะสิ่งนั้นจำเป็นเพื่อสร้างเจ้าให้เป็นดินสอที่สมบูรณ์ขึ้น

6 ประการที่สาม เจ้าย่อมมีสิทธิเสมอ
ประการที่สาม เจ้าย่อมมีสิทธิเสมอ....ที่จะหัดคิด และแก้ไขต่อความผิดพลาดที่เจ้านั้นอาจพลาดพลั้งได้กระทำลงไป

7 ประการที่สี่ ส่วนที่ประเสริฐที่สุดของตัวเจ้า จะซ่อนแฝงอยู่ภายในตัวเจ้า เสมอ

8 ประการที่ห้า ไม่ว่าสถานการณ์ปัจจัยรอบข้างจะเป็นเช่นไร อย่าหยุดชะงักการลิขิตเขียน จงจรดปลายทิ้งลายเส้นที่ชัดเจนและเหมาะสมให้เสมอ อย่าได้ขาด แม้สถานการณ์นั้นจะยากเย็นแสนลำบากขนาดไหน

9 ดินสอได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึงความประสงค์ของผู้ที่ได้สร้างตนขึ้นมาและได้ให้สัญญามั่นจะจดจำแล้ว จึงย่างก้าวลงไป.ในกล่องดินสอ

10 เวลานี้..ขอให้เราแทนที่ดินสอแท่งนั้นด้วยตัวเราเอง จดจำใส่ใจไว้เสมอ อย่าได้ลืมเป็นอันขาด แล้วเราจะเป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้

11 ประการที่หนึ่ง เราจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ใหญ่ยิ่งได้มากมายก็ต่อเมื่อ
ประการที่หนึ่ง เราจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ใหญ่ยิ่งได้มากมายก็ต่อเมื่อ..เรายินยอมให้ตัวเราเองอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า และยินดีรับใช้ผู้อื่นด้วยพรสวรรค์ที่พระเจ้าประทานให้เรา

12 ประการที่สอง เราจะพบพานประสบการณ์การขัดเกลาอันเจ็บปวด ครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่อเราก้าวเดินผ่านปัญหาสารพันเนื่องเพราะสิ่งนั้นจำเป็นเพื่อสร้างเราให้เป็นคนที่เข้มแข็งขึ้น

13 ประการที่สาม เราย่อมมีสิทธิเสมอ
ประการที่สาม เราย่อมมีสิทธิเสมอ..ที่จะหัดคิด และแก้ไขต่อความผิดพลาดที่เรานั้นอาจพลาดพลั้งได้กระทำลงไป ได้เรียนรู้ และเติบโต

14 ประการที่สี่ ส่วนที่ประเสริฐที่สุดของท่าน จะอยู่ภายในตัวท่าน เสมอ

15 ประการที่ห้า ทุกหนแห่งที่เราได้ย่างก้าว จงทิ้งหมายลายเส้นให้คนได้จดจำไม่ว่าสถานการณ์จะผันแปรเป็นเช่นไร อย่าหยุดยั้งในการปรนนิบัติรับใช้ทุกอย่างแด่พระเจ้าผู้ทรงสร้าง

16 เราทุกคนนั้นเป็นเช่นดินสอ
เราทุกคนนั้นเป็นเช่นดินสอ...ถูกสร้างขึ้นโดยพระผู้ทรงเนรมิตสร้าง เพื่อให้บรรลุพระประสงค์พิเศษที่ไม่เหมือนใคร

17 ขอให้เราดำเนินชีวิตในโลกนี้ด้วยมีเป้าหมายในชีวิตในจิตใจ และมีสัมพันธ์สนิทใกล้ชิดกับพระเจ้าวันต่อวัน ด้วยความเข้าใจ และจดจำพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อเราดังนี้ ข้อที่ 1 ให้ยำเกรงพระเจ้า ในทุกการกระทำต่างๆ ของเรา ให้ระลึกเสมอว่าพระเจ้าได้รับพระเกียรติหรือไหม ข้อที่ 2 ให้ดำเนินตามทางทั้งปวงของพระเจ้า คือดำเนินในทางที่ชอบธรรมต่อสายพระเนตรของพระองค์ ข้อที่ 3 ให้เรารักพระองค์ โดยแสดงออกมาเป็นการกระทำไม่ใช่เพียงคำพูดเท่านั้น ข้อที่ 4 ปรนนิบัติพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ คือปรนนิบัติด้วยการนมัสการพระองค์ และด้วยการรับใช้พระองค์ ข้อที่ 5 รักษาพระบัญญัติและกฏเกณฑ์ทั้งสิ้นของพระเจ้า ยึดเอาไว้และปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt สิ่งที่พระเจ้าต้องประสงค์เฉลยธรรมบัญญัติ 10:12-13

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google