งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web Standard มาตรฐานเว็บ (web Standard) คือเทคโนโลยีที่องค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web Standard มาตรฐานเว็บ (web Standard) คือเทคโนโลยีที่องค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Web Standard มาตรฐานเว็บ (web Standard) คือเทคโนโลยีที่องค์กร
W3C (World Wide Web Consortium) กำหนด ขึ้นเพื่อให้เว็บบราวเซอร์ทุกรุ่นทุกบริษัทผู้ผลิตรองรับเทคโนโลยีนี้เป็น มาตรฐานหลัก HTML และ XHTML Cascading Style Sheets (CSS) W3C Document Object Model (DOM) ECMAScript

2 องค์ประกอบของ Web Standard

3 Structure Markup Language HTML, XML, XHTML HTML ---- HTML 4.0 XML

4 Presentation CSS (Cascading Style Sheets) CSS 1 CSS 2 CSS 3

5 Behavior Scripts ECMAScripts
มาตรฐานของ ECMA (European Computer Manufactures Association) ได้แก่ Javascript, ASP, PHP

6 ข้อดีของ Web Standard - ช่วยลดจำนวน code และขนาดของไฟล์เว็บเพจ
- สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการและเว็บบราวเซอร์ได้ทุกรุ่น - ลดต้นทุนและเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์ - รองรับการแสดงผลข้อมูลบนเครือข่ายไร้สาย - ปรับเปลี่ยนและถ่ายโอนงานได้ง่าย

7 HTML CSS Javascript (XHTML)


ดาวน์โหลด ppt Web Standard มาตรฐานเว็บ (web Standard) คือเทคโนโลยีที่องค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google