งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพลงแรกเป็นแนวเพลง classic ที่ไพเราะของ Christian Bautista ชื่อ The Way You Look at Meแต่ห้ามฟังและดู music video อย่างเดียวนะ ทำแบบฝึกหัดใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพลงแรกเป็นแนวเพลง classic ที่ไพเราะของ Christian Bautista ชื่อ The Way You Look at Meแต่ห้ามฟังและดู music video อย่างเดียวนะ ทำแบบฝึกหัดใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักเรียนอ่านประวัติความเป็นมาของคนตรี Rap, Hip Hop และ Rock กันแล้ว คราวนี้มาฟังเพลงกันบ้างนะ......

2 เพลงแรกเป็นแนวเพลง classic ที่ไพเราะของ Christian Bautista ชื่อ The Way You Look at Meแต่ห้ามฟังและดู music video อย่างเดียวนะ ทำแบบฝึกหัดใน Worksheet 1 ไปด้วย ข้อ ให้ขีดเส้นใต้คำที่ได้ยินจากเพลง

3 ตัวอย่าง The Way You Look at Me
Christian Bautista no one ever saw me like you do all the (1)……..things / everything……..that I could add up too

4 แต่อย่ารีบร้อน......ให้ดูคำศัพท์และตัวย่อที่มักพบในเพลงก่อนใน Handout 1 ก่อน การฟังจะไม่มีผิดพลาด ให้เวลาอ่าน 5 นาทีครับ

5 คราวนี้พบกับ music video ของผม …
คราวนี้พบกับ music video ของผม …..Christian Bautista……ในเพลง The Way You Look at Me ได้แล้วครับ……(ให้ดูประมาณ 2-3 ครั้งนะ)

6 เฉลยคำตอบ 1. things 2. smile 3. world 4. Heart 5. piece
6. nothing 7. can’t 8. moment 9. lips clock

7 คราวนี้ฉีกจากแนว classic มาเป็น pop music……
คราวนี้ฉีกจากแนว classic มาเป็น pop music……. ก็ต้องยกให้ผม King of Pop…… Michael Jackson……. ที่ยังคงอยู่ในใจทุกคนเสมอ......

8 แน่นอนว่าห้ามฟังอย่างเดียว (อีกแล้ว)
แน่นอนว่าห้ามฟังอย่างเดียว (อีกแล้ว)......ทำแบบฝึกหัด Direction 1 หน้าที่ 3-4 ด้วย โดยให้เรียงลำดับข้อความใหม่ให้ถูกต้องจากการฟังเพลงที่ผมร้อง ให้หมายเลขลำดับไว้หลังตัวอักษร 1,2, แบบฝึกหัดนี้มีคะแนนเก็บ 10 คะแนนครับ

9 ให้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนต่างกลุ่ม ตรวจให้คะแนน ลงชื่อผู้ตรวจ แล้วผู้ตรวจมาแจ้งคะแนนที่ครูนะครับ

10 เฉลยคำตอบ ย่อหน้าที่ 1 1. d 2. c 3. a 4. b ย่อหน้าที่ 3
1. f c e a d b

11 You did a very good Job!!!

12 เสร็จงานแล้ว. เชิญรับเนื้อเพลง You are not Alone ฉบับเต็ม


ดาวน์โหลด ppt เพลงแรกเป็นแนวเพลง classic ที่ไพเราะของ Christian Bautista ชื่อ The Way You Look at Meแต่ห้ามฟังและดู music video อย่างเดียวนะ ทำแบบฝึกหัดใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google