งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยายสรุปประจําเดือน มิถุนายน 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยายสรุปประจําเดือน มิถุนายน 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยายสรุปประจําเดือน มิถุนายน 2556
สภ.ปลายพระยา บรรยายสรุปประจําเดือน มิถุนายน 2556

2 คดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สถานีตำรวจภูธรปลายพระยา
คดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สถานีตำรวจภูธรปลายพระยา ประจำเดือน มิถุนายน 2555 เปรียบเทียบ มิถุนายน 2556

3 กลุ่มที่ 1 คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
มิ.ย.55 มิ.ย.56 เปรียบเทียบ จับกุมคดีค้างเกา อัตราคดีต่อแสน การปราบปราม ประเภทความผิด รับแจ้ง จับ จับกุม % เพิ่มลด +/- เป้าหมาย การปฏิบัติ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา - ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์(รวม) ลักพาเรียกค่าไถ่ วางเพลิง รวม 2.80 52.58

4 วิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม กลุ่มที่ 1
จากสถิติคดีอาญา กลุ่มที่ 1 ของเดือน มิถุนาย 2555 ไม่มีคดีเกิดขึ้น และมิถุนายน ไม่มีคดีเกิด

5 กลุ่มที่ 2 คดีชีวิตร่างกายและเพศ
กลุ่มที่ 2 คดีชีวิตร่างกายและเพศ มิ.ย.55 มิ.ย.56 เปรียบเทียบ จับกุมคดีค้างเกา อัตราคดีต่อแสน การปราบปราม ประเภทความผิด รับแจ้ง จับ จับกุม % เพิ่มลด +/- เป้าหมาย การปฏิบัติ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา ทำให้คนอื่นตายโดยประมาท พยายามฆ่าผู้อื่น 1 100 +1 ทำร้ายร่างกาย ข่มขืนกระทำชำเรา รวม 2 200 50% 100.00

6 วิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม กลุ่มที่ 2
จากสถิติการเกิดคดีในกลุ่มที่ 2 ของ เดือน มิ.ย ไม่มีคดีเกิด ในเดือน มิ.ย มีคดี พยายามฆ่า 1 รายจับกุม 1 ราย และคดีทำร้ายร่างกาย เกิดขึ้น 1 คดี จับผู้ต้องหาได้ 1 ราย คดีกลุ่มที่ 2 เพิ่มขึ้น 2 คดี แนวทางแก้ไขปัญหา ให้สายตรวจจัดทำข้อมูลขัดแย้ง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุ และเพื่อเป็นหลักฐานในการหาผู้กระทำความผิด

7 กลุ่มที่ 3 คดีประทุษร้ายต้อทรัพย์
กลุ่มที่ 3 คดีประทุษร้ายต้อทรัพย์ มิ.ย.55 มิ.ย.56 เปรียบเทียบ จับกุมคดีค้างเกา อัตราคดีต่อแสน การปราบปราม ประเภทความผิด รับแจ้ง จับ จับ % +/- % เป้าหมาย การปฏิบัติ ลักทรัพย์ 2 1 3 67 +1 50 วิ่งราวทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ กรรโชคทรัพย์ ชิงทรัพย์บาดเจ็บ ชิงทรัพย์ไม่บาดเจ็บ ปล้นทรัพย์ รับของโจร ทำให้เสียทรัพย์ รวม

8 วิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม กลุ่มที่ 3
จากข้อมูลสถิติคดี การเกิดคดีของ เดือน มิ.ย มีคดีลักเกิดขึ้น 2 คดี จับกุม 1 ราย และเดือน มิ.ย เกิดขึ้น 3 คดี จับ 2 ราย เพิ่มขึ้น 1 คดี จากข้อมูล มี ลักทรัพย์ ผลปาล์ม 2 ราย และลักอะไหล่รถจักรยานยนต์ 1 ราย แนวทางแก้ไขปัญหา เพิ่มวงรอบในการตรวจของสายตรวจในพื้นที่ที่เกิดเหตุบ่อย เพื่อปิดโอกาสของผู้ร้าย ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันและป้องปรามของคนร้าย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังและเก็บรักษาทรัพย์สินของตนให้รอบคอบ

9 กลุ่มที่ 4 คดีที่น่าสนใจ
กลุ่มที่ 4 คดีที่น่าสนใจ มิ.ย.55 มิ.ย.56 เปรียบเทียบ จับกุมคดีค้างเกา อัตราคดีต่อแสน การปราบปราม ประเภทความผิด รับแจ้ง จับ จับ % +/- % เป้าหมาย การปฏิบัติ โจรกรรมรถจักรยานยนต์ โจรกรรมรถยนต์ โจรกรรมโค-กระเบือ โจรกรรมเครื่องมือการเกษตร ชิ่งทรัพย์บาดเจ็บ ปล้นชิงรถแท๊กซี ข่มขืนและฆ่า ลักพาเรียกค่าไถ่ ฉ้อโกง 1 ยักยอก รวม

10 กลุ่มที่ 5 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
กลุ่มที่ 5 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย มิ.ย.55 มิ.ย.56 เปรียบเทียบ จับกุมคดีค้างเกา ประเภทความผิด จับ/ราย จับ/คน % +/- อาวุธปืนธรรมดา 6 5 อาวุธปืนสงคราม การพนันทั่วไป 4 14 7 32 การพนันสลากกินรวบ 3 1 ยาเสพติด 13 17 16 20 ปรามการค้าประเวณี 2 รวม 28 42 29 58

11 คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
เดือน มิถุนายน ไม่เกิดขึ้น

12 คดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สถานีตำรวจภูธรปลายพระยา
คดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สถานีตำรวจภูธรปลายพระยา เปรียบเทียบ พฤษภาคม กับ มิถุนายน

13 กลุ่มที่ 1 คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
พ.ค.56 มิ.ย.56 เปรียบเทียบ จับกุมคดีค้างเกา อัตราคดีต่อแสน การปราบปราม ประเภทความผิด รับแจ้ง จับ จับกุม % เพิ่มลด +/- เป้าหมาย การปฏิบัติ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 1 -1 ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์(รวม) ลักพาเรียกค่าไถ่ วางเพลิง รวม 2.80 52.58

14 กลุ่มที่ 2 คดีชีวิตร่างกายและเพศ
กลุ่มที่ 2 คดีชีวิตร่างกายและเพศ พ.ค.55 มิ.ย.56 เปรียบเทียบ จับกุมคดีค้างเกา อัตราคดีต่อแสน การปราบปราม ประเภทความผิด รับแจ้ง จับ จับกุม % เพิ่มลด +/- เป้าหมาย การปฏิบัติ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 1 - -1 ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา ทำให้คนอื่นตายโดยประมาท พยายามฆ่า +1 ทำร้ายร่างกาย 2 ข่มขืนกระทำชำเรา รวม 3 2.66 50.00% 100

15 กลุ่มที่ 3 คดีประทุษร้ายต้อทรัพย์
กลุ่มที่ 3 คดีประทุษร้ายต้อทรัพย์ พ.ค.55 มิ.ย.56 เปรียบเทียบ จับกุมคดีค้างเกา อัตราคดีต่อแสน การปราบปราม ประเภทความผิด รับแจ้ง จับ จับ % +/- % เป้าหมาย การปฏิบัติ ลักทรัพย์ 7 6 3 2 -4 วิ่งราวทรัพย์ 1 - -1 รีดเอาทรัพย์ กรรโชคทรัพย์ ชิงทรัพย์บาดเจ็บ ชิงทรัพย์ไม่บาดเจ็บ ปล้นทรัพย์ รับของโจร ทำให้เสียทรัพย์ รวม 8 -5

16 กลุ่มที่ 4 คดีที่น่าสนใจ
กลุ่มที่ 4 คดีที่น่าสนใจ พ.ค.56 มิ.ย.56 เปรียบเทียบ จับกุมคดีค้างเกา อัตราคดีต่อแสน การปราบปราม ประเภทความผิด รับแจ้ง จับ จับ % +/- % เป้าหมาย การปฏิบัติ โจรกรรมรถจักรยานยนต์ โจรกรรมรถยนต์ 1 - -1 โจรกรรมโค-กระเบือ โจรกรรมเครื่องมือการเกษตร ชิ่งทรัพย์บาดเจ็บ ปล้นชิงรถแท๊กซี ข่มขืนและฆ่า ลักพาเรียกค่าไถ่ ฉ้อโกง +1 ยักยอก รวม

17 กลุ่มที่ 5 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
กลุ่มที่ 5 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย พ.ค.56 มิ.ย.56 เปรียบเทียบ จับกุมคดีค้างเกา ประเภทความผิด จับ/ราย จับ/คน % +/- อาวุธปืนธรรมดา 7 5 -2 อาวุธปืนสงคราม - การพนันทั่วไป 3 4 32 +4 การพนันสลากกินรวบ 1 ยาเสพติด 16 17 20 ปรามการค้าประเวณี รวม 27 29 58 +2

18 ผลการประเมินการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เดือน มิถุนายน 2556
ผลการประเมินการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เดือน มิถุนายน 2556 รวมคะแนนทั้งหมดได้ 35 คะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน สรุปผลประเมินช่วง ต.ค.55 – ม.ค.56 ผลประเมินคะแนน ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 รวม 8 6 56 50 26 -40 11 35 +152

19 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt บรรยายสรุปประจําเดือน มิถุนายน 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google