งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบเขตการใช้กฎหมายอาญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบเขตการใช้กฎหมายอาญา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบเขตการใช้กฎหมายอาญา
มาตรา ๔ – มาตรา ๑๑ ประมวลกฎหมายอาญา

2 นายมูฮัมหมัดคนมาเลเซียให้น้ำส้มผสมยาพิษแก่นายสมชายคนไทยดื่มในประเทศมาเลเซีย โดยต้องการให้นายสมชายเข้ามาตายในประเทศไทย แต่ปรากฏว่าเมื่อนายสมชายเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและยาพิษเริ่มออกฤทธิ์ แพทย์ไทยได้ช่วยล้างท้องให้นายสมชายได้ทันเวลา นายสมชายจึงไม่ถึงแก่ความตาย ดังนี้ นายมูฮัมหมัดจะถูกลงโทษในประเทศไทยได้หรือไม่

3 หากนายมูฮัมหมัดถูกศาลมาเลเซียพิพากษาลงโทษจำคุกสิบปีสำหรับความผิดฐานพยายามฆ่าที่ได้กระทำต่อนายสมชาย เมื่อนายมูฮัมหมัดพ้นโทษและเข้ามาในประเทศไทย ศาลไทยจะพิพากษาลงโทษนายมูฮัมหมัดสำหรับความผิดที่ได้กระทำต่อนายสมชายอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

4 มาตรา ๕ วรรค ๒ มาตรา ๑๑

5 นายสมิธคนอังกฤษ ลักทรัพย์นางสมศรีคนไทยในสถานฑูตไทย ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อนายสมิธเข้ามาในประเทศไทย นายสมิธจะถูกลงโทษในประเทศไทยสำหรับความผิดที่ได้ทำลงได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

6 มาตรา ๘ (ข) (๘)

7 หลักที่ใช้ในการพิจารณา
หลักดินแดน (มาตรา ๔, ๕, ๖) หลักอำนาจลงโทษสากล (มาตรา ๗) หลักบุคคล (มาตรา ๘, ๙) การคำนึงถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ (มาตรา ๑๐, ๑๑)

8 ยิง ให้ยาพิษ (ลงมือกระทำ) ฆ่า ตาย (ผล)

9 ไทย มาเลเซีย การกระทำ ม.๔ ว.๑ การกระทำ ม.๔ ว.๒, ๕ว.๑ ต.๒ ม.๕ว.๒, ๖, ๗ ม.๘, ๙ การกระทำ ม. ๕ว.๑ ต.๑

10 ไทย มาเลเซีย ให้ยาพิษ ตาย
ม. ๔ ว. ๑

11 ไทย มาเลเซีย ให้ยาพิษ ตาย
ม. ๔ ว. ๑

12 ไทย มาเลเซีย ให้ยาสลบ ลักทรัพย์
ม. ๓๓๙ ม. ๕ ว. ๑ ต. ๑

13 ไทย มาเลเซีย ตาย ให้ยาพิษ ม. ๕ ว. ๑ ต. ๒

14 ไทย มาเลเซีย ไม่ตาย ให้ยาพิษ
ม. ๕ ว. ๒

15 ไทย มาเลเซีย ตาย ยิง ยิง ไม่ตาย
ม. ๕ ว. ๑ ต. ๑ ม. ๕ ว. ๑ ต. ๑

16 นายโทนี่คนอังกฤษให้ยาพิษนายสมชายทานที่ห้องพักผู้โดยสารขาออกของสนามบินในประเทศสิงคโปร์ โดยนายโทนี่ประสงค์จะให้นายสมชายขึ้นมาตายบนเครื่องบินของสายการบินไทย ต่อมาเมื่อยาพิษออกฤทธิ์ นายสมชายถึงแก่ความตายในเครื่องบินของสายการบินไทย ดังนี้ จะลงโทษนายโทนี่ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาในประเทศไทยได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

17 มาตรา ๘ (ข) (๔)

18 ฮ่องกง ไทย นายฮงยิงนายปรีชา นายเหลียงใช้นายฮง ให้มาฆ่านายปรีชา ตาย
ไม่ตาย ไม่ยิง ม. ๖ ม. ๖ ม. ๘ (ข)(๔)

19 คนเยอรมันทำร้ายร่างกายคนสิงคโปร์ได้รับบาดเจ็บโดยเจตนาบนเรือปานามาขณะแล่นอยู่ในทะเลหลวง หากเรือลำนั้นเข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบัง คนเยอรมันจะถูกดำเนินคดีในประเทศไทยได้หรือไม่

20 ลงโทษไม่ได้ เป็นการกระทำนอกราชอาณาจักรทั้งหมดและผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายเป็นคนต่างด้าว

21 คนไทยทำร้ายร่างกายคนอังกฤษโดยเจตนาจนได้รับบาดเจ็บในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อคนไทยนั้นกลับเข้ามาในประเทศไทย ผู้เสียหายชาวอังกฤษเข้ามาร้องขอให้ไทยดำเนินคดีกับคนไทยนั้น ดังนี้ ศาลไทยจะพิจารณาคดีนี้ได้หรือไม่

22 เป็นกรณีตามมาตรา ๘ (ก)(๕) และผู้เสียหายร้องขอให้ลงโทษ

23 หากผู้เสียหายชาวอังกฤษไม่ร้องขอต่อทางการไทย แต่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ร้องขอให้ลงโทษคนไทยนั้น ดังนี้ ศาลไทยจะลงโทษได้หรือไม่

24 ลงโทษได้ เป็นกรณีตามมาตรา ๘ (ก)(๕) และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นได้ร้องขอให้ลงโทษ

25 คนอังกฤษทำร้ายร่างกายคนไทยบาดเจ็บโดยเจตนาในประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้าคนอังกฤษนั้นเข้ามาในประเทศไทย และรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ร้องขอให้ไทยลงโทษคนอังกฤษ ดังนี้ ศาลไทยจะลงโทษคนอังกฤษได้หรือไม่

26 ลงโทษไม่ได้ เป็นกรณีตามมาตรา ๘ (ข)(๕) ซึ่งรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดเกิดไม่สามารถร้องขอให้ลงโทษได้


ดาวน์โหลด ppt ขอบเขตการใช้กฎหมายอาญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google