งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
Hi-Net Service บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) Chakapan Sittikraipong Tel :

2 Broadband คืออะไร ? "Broadband" เป็นคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ทั่วไปในการกล่าวถึงการติดต่อผ่านเครือข่ายความเร็วสูง โดยมีค่า "Bandwidth" จะเป็นค่าที่อธิบายถึงความเร็วสัมพัทธ์ในการติดต่อกับเครือข่าย ไม่มีการกำหนดค่าที่แน่นอนไว้ว่า การติดต่อแบบ broadband จะต้องมีค่า bandwidth เท่าใด "Broadband" คือ เทคโนโลยีการส่งข้อมูลความเร็วสูง ติดต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านทางเคเบิลโมเด็ม ชนิด Digital Subscriber Line (DSL)

3 การประยุกต์ใช้งาน ADSL ที่ให้บริการในปัจจุบัน

4 ผู้ให้บริการ Broadband
ADSL Provider TOT TT&T True ISP CAT KSC CS Loxinfo ฯลฯ

5 บริการ Internet ผ่าน ADSL Modem

6 CAT Hi-net ให้บริการได้อย่างไร

7 IP address คืออะไร ? IP address มีลักษณะคล้ายคลึงกับหมายเลขโทรศัพท์ เมื่อผู้ใช้โทรศัพท์ต้องการจะโทรหาใคร สิ่งแรกที่จะต้องทราบคือเบอร์โทรศัพท์ของเขาคือเบอร์อะไร เช่นเดียวกัน เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดบนอินเทอร์เน็ตต้องการส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นก็จำเป็นจะต้องทราบว่า IP address ของเครื่องดังกล่าวคืออะไร

8 IP จริง & IP ปลอม IP จริง หรือ Public IP Address เปรียบเสมือน หมายเลขโทรศัพท์ทั่วไปที่สามารถโทรถึงกันได้โดยตรง IP ปลอม หรือ Private IP Address เปรียบเสเมือน หมายเลข โทรศัพท์ภายในที่สามารถใช้ติดต่อกันได้ภายในองค์กรเท่านั้น ถ้ามีความต้องการจะติดต่อภายนอกจะต้องมีการแปลงให้เป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ตรง(ตัด 9) เสียก่อนจึงจะติดต่อโลกภายนอกได้ NAT (Network Address Translation) คือการแปลงจาก IP ปลอมเป็น IP จริง เปรียบเสมือน ขั้นตอนของการตัด 9 จาก โทรศัพท์ภายในเพื่อโทรออกไปภายนอกนั่นเอง

9 รูปแบบการให้บริการ Hi-net
ให้บริการผ่าน xDSL modem ความเร็ว 2 เมกกะบิท ให้บริการกับบุคคลทั่วไป Share bandwidth 1:50 สำหรับ Standard (ร่วมมือกับ TT&T) 1:20 สำหรับ Premium (CAT) ใช้ Private IP(IP ปลอม)

10 Hi-Net Standard service
CAT ร่วมให้บริการกับ TT&T การให้บริการจะใช้คู่สายโทศัพท์ของ TT&T อัตราค่าใช้บริการ 999 บาท/เดือน (ไม่รวมอุปกรณ์ adsl modem) ความเร็ว 2 เมกะบิท อัตราส่วนการใช้ Bandwidth 1:50 สำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว ให้ Private IP ในการใช้งาน

11 Hi-Net Premium Service
CAT ให้บริการเอง การให้บริการจะใช้สาย cable ของ cat เอง อัตราค่าใช้บริการ 2860บาท/เดือน (ไม่รวมอุปกรณ์ adsl modem) ความเร็ว 2 เมกะบิท อัตราส่วนการใช้ Bandwidth 1:20 สำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว ให้ Private IP ในการใช้งาน

12 ความแตกต่างระหว่าง Leaseline และ Hinet
Hinet เป็นบริการแบบ share bandwidth ความเร็วในการดาวน์โหลดชึ้นอยู่กับผู้ใช้งานในช่วงเวลานั้นๆ Hinet มีเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือน้อยกว่า Leaseline

13 Thank you


ดาวน์โหลด ppt บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google