งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3G น่าสนใจอย่างไร จากการที่ 3G สามารถรับส่ง ข้อมูลในความเร็วสูง ทำให้การ ติดต่อสื่อสารเป็นไปได้ อย่าง รวดเร็ว และ มีรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น ประกอบกับอุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3G น่าสนใจอย่างไร จากการที่ 3G สามารถรับส่ง ข้อมูลในความเร็วสูง ทำให้การ ติดต่อสื่อสารเป็นไปได้ อย่าง รวดเร็ว และ มีรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น ประกอบกับอุปกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3G น่าสนใจอย่างไร จากการที่ 3G สามารถรับส่ง ข้อมูลในความเร็วสูง ทำให้การ ติดต่อสื่อสารเป็นไปได้ อย่าง รวดเร็ว และ มีรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น ประกอบกับอุปกรณ์ สื่อสารไร้สายในระบบ 3G สามารถให้บริการระบบเสียง และ แอพพลิเคชั่นรูปแบบใหม่

2 3G เป็นเทคโนโลยีที่ พัฒนาต่อเนื่องจากยุคที่ 2 และ 2.5 ซึ่งเป็นยุคที่มีการ ให้บริการระบบเสียง และ การส่งข้อมูลในขั้นต้น ทั้ง ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก การ พัฒนาของ 3G ทำให้เกิด การใช้บริการมัลติมีเดีย และ ส่งผ่านข้อมูลในระบบ ไร้สายด้วยอัตราความเร็ว ที่สูงขึ้น ต่อเนื่องจาก ยุคที่ 2 และ 2.5 ซึ่งเป็นยุค ที่มีการ ให้บริการระบบ เสียง และ การ ส่งข้อมูลใน ขั้นต้น ทั้งยังมี ข้อจำกัดอยู่ มาก การ พัฒนาของ 3G ทำให้เกิด การใช้บริการ มัลติมีเดีย และ ส่งผ่าน ข้อมูลในระบบ ไร้สายด้วย อัตราความเร็ว ที่สูง 3G

3 คุณสมบัติหลักของ 3G คือ มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของ 3G ตลอดเวลาที่เราเปิดเครื่องโทรศัพท์ (always on) นั่นคือไม่จำเป็นต้องต่อโทรศัพท์เข้า เครือข่าย และ log-in ทุกครั้งเพื่อใช้บริการ รับส่งข้อมูล ซึ่งการเสียค่าบริการแบบนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อมี การเรียกใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายเท่านั้น โดยจะ ต่างจากระบบทั่วไป ที่จะเสียค่าบริการตั้งแต่เรา ล็อกอินเข้าในระบบเครือข่าย อุปกรณ์สื่อสารไร้ สายระบบ 3G สำหรับ 3G อุปกรณ์สื่อสาร ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่โทรศัพท์เท่านั้น แต่ยัง ปรากฏในรูปแบบของอุปกรณ์ สื่อสาร และ PC

4 ขอขอบคุณข้อมูล เว็บ http://www.google.co.th/#hl=th&source=hp &biw=1436&bih=694&q=3g&aq=f&aqi=g10& aql=&oq=&fp=7a57aa7618182c4c http://www.google.co.th/#hl=th&source=hp &biw=1436&bih=694&q=3g&aq=f&aqi=g10& aql=&oq=&fp=7a57aa7618182c4c ชื่อ ด. ญ ทัศนียา เสนาดี ชั้น ม.1 เลขที่ 16


ดาวน์โหลด ppt 3G น่าสนใจอย่างไร จากการที่ 3G สามารถรับส่ง ข้อมูลในความเร็วสูง ทำให้การ ติดต่อสื่อสารเป็นไปได้ อย่าง รวดเร็ว และ มีรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น ประกอบกับอุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google