งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TCP/IP Protocols IP Addressing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TCP/IP Protocols IP Addressing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TCP/IP Protocols IP Addressing

2 Unicast / Multicast Unicast – Single sender, single receiver
Multicast – Single sender, Multiple receiver

3 Unicast / Multicast Unicast Host Router Multicast Host Router

4 Network Address Translator
Network Address Translator (NAT) NAT เป็นวิธีการหนึ่งในการแปลง IP Address ของเครือข่ายภายใน ให้เป็น IP Address ซึ่งเป็นที่ยอมรับ เพื่อใช้ติดต่อและสื่อสารไปยังเครือข่ายภายนอกหรือบน Internet

5 Network Address Translator
NAT ทำงานอย่างไร? IP Address ที่อยู่ใน IP Header จะถูกแทนที่ด้วย IP Address ภายนอก หรือภายใน (ขึ้นอยู่กับทิศทางการวิ่งของ Packet) และหมายเลข Port ใน TCP หรือ UDP Header จะถูกเปลี่ยนเป็นเลขหมาย Port อันใหม่ หากมีการกำหนดให้ NAT จะต้องทำการแปลหมายเลข Port ด้วย ค่า Checksum สำหรับ IP Packet จะถูกคำนวณใหม่ และตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง ค่า Checksum ที่ Header ของ TCP จะได้รับการคำนวณใหม่ เช่นกัน หลังจากที่ได้รับการคำนวณมาแล้วก่อนหน้านี้ครั้งแรก จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเจ้าของ ภายในเครือข่าย (หรือเจ้าของที่มาจากเครือข่ายภายนอก)

6 Network Address Translator
IP Packet ลักษณะของ IP Packet

7 Network Address Translator
IP Header รายละเอียดแสดงส่วนต่างๆ ของ IP Header

8 Network Address Translator
TCP Header รายละเอียดแสดงส่วนต่างๆของ TCP Header

9 Network Address Translator
ชนิดของ NAT NAT มีด้วยกัน 2 ชนิดหลักๆ คือ Static NAT Dynamic NAT ทำการแปล IP Address ชนิดกำหนดค่า แอดเดรส (Address) ตายตัว จากเครือข่ายภายใน ไปยังเครือข่ายภายนอก ส่วนแอดเดรส ภายนอกจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่าง ไอพีแอดเดรส ของ เครือข่ายภายนอกและภายในจะเป็นแบบแน่นอนตายตัว เป็นแบบตรงกันข้าม คือมีการนำเอา IP Address จาก กลุ่มของ IP Address ที่แชร์หรือร่วมกันใช้งาน หรือที่เรียกว่า Address Pool มาทำการแปล จาก Address Pool ภายใน ให้เป็น Address Pool สำหรับเครือข่ายภายนอก

10 Network Address Translator
Static NAT

11 Network Address Translator
ตัวอย่างการทำงานของ Static NAT สมมติว่า มีพีซีเครื่องหนึ่งซึ่งมี ไอพีแอดเดรส ภายในเบอร์ ทำการส่งข่าวสารไปที่ อินเทอร์เนต โดยอ้าง แอดเดรส ที่ ซึ่งแอดเดรสนี้ เป็น แอดเดรส บนอินเทอร์เนต ลักษณะนี้ Packet ที่วิ่งออกจาก PC นั้น จะมี แอดเดรส ต้นทางเป็น ในกรณีนี้ เมื่อ Packet วิ่งมาถึง NAT Router ก็จะถูกแปลงเป็น ซึ่งเป็น ไอพีแอดเดรส ที่ผู้จัดการเครือข่ายได้กำหนดขึ้น

12 Network Address Translator
ตัวอย่างการทำงานของ Dynamic NAT

13 Network Address Translator
ตัวอย่างการทำงานของ Dynamic NAT

14 Network Address Translator
Overloading A form of dynamic NAT that maps multiple unregistered IP addresses to a single registered IP address by using different ports. This is known also as PAT (Port Address Translation), single address NAT or port-level multiplexed NAT In overloading, each computer on the private network is translated to the same IP address ( ), but with a different port number assignment

15 Questions & Answers Q&A


ดาวน์โหลด ppt TCP/IP Protocols IP Addressing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google