งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำตัว การศึกษา อาชีพด้านไอที วิชาที่รับผิดชอบ งานเขียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำตัว การศึกษา อาชีพด้านไอที วิชาที่รับผิดชอบ งานเขียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำตัว การศึกษา อาชีพด้านไอที วิชาที่รับผิดชอบ งานเขียน
เล่าเรื่องอาชีพ .. นักคอมพิวเตอร์ โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ แนะนำตัว การศึกษา อาชีพด้านไอที วิชาที่รับผิดชอบ งานเขียน ปรับปรุง 23 มกราคม 2557 สำหรับโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

2 แนะนำตัว อาจารย์ประจำ และผอ.สำนักไอที นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย) อาจารย์ประจำ และผอ.สำนักไอที นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว. คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ฅนเมืองเหนือ “ไอทีในชีวิตประจำวัน” เว็บมาสเตอร์ และผู้ดูแลระบบ นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น web-based, windows, android ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (ป้อม)

3 การศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ประถม–มัธยมต้น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มัธยมปลาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโยนก – 2534 บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ – 2538 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) World Economic Forum

4 อาชีพด้านไอที Programmer : Web-based, Windows, Android, Mobile
Administrator : Network, Database, Security, Application Multimedia creator Online Support … CIO Teacher Mark Zuckerberg

5 วิชาที่รับผิดชอบ การโปรแกรมจาวา การโปรแกรมวิชวลเบสิกดอทเน็ต
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ระบบปฏิบัติการ โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

6 งานเขียน หนังสือใช้ในการเรียนการสอน และส่งสำนักพิมพ์ 2536(22 เล่ม)
หนังสือใช้ในการเรียนการสอน และส่งสำนักพิมพ์ 2536(22 เล่ม) บทความ และบริการออนไลน์ ใน thaiall.com 10 ส.ค.2542 บทความลงหนังสือพิมพ์ฅนเมืองเหนือทุกสัปดาห์ (#433) 3 ต.ค.2548 บล็อก ที่ มี.ค.2552

7 ? Thaiall.com Thainame.net Thaiabc.com Lampang.net Lovelampang.com
ถาม - ตอบ ? Thaiall.com Thainame.net Thaiabc.com Lampang.net Lovelampang.com

8 บทบาทกับสังคม ผู้ก่อตั้ง และประธานชมรมคอมพิวเตอร์ 2533
ผู้ก่อตั้ง และประธานชมรมคอมพิวเตอร์ 2533 ประธานบัณฑิตรุ่นที่ นายกสมาคมศิษย์เก่าคนที่ – 2542 บัณฑิตดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ 2 ก.พ. 2547 บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยโยนก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ค.2549 นักวิจัยดีเด่นระดับชาติ สกว

9 การงาน (1/2) เริ่มงานที่มหาวิทยาลัยโยนก ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ เมษายน 2535 ผช.ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 มิ.ย.2541 ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มิ.ย.2542 ผช.คณบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 มิ.ย.2544

10 การงาน (2/2) ผช.อธิการบดี ดูแลคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 1 พ.ย.2544
ผช.อธิการบดี ดูแลคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 1 พ.ย.2544 ผช.คณบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 ก.พ.2545 รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 มิ.ย.2547 ผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ค.2552 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ต.ค.2553 รักษาการ ผอ. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 2555


ดาวน์โหลด ppt แนะนำตัว การศึกษา อาชีพด้านไอที วิชาที่รับผิดชอบ งานเขียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google