งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tools & Techniques for the Beginning Auditors

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tools & Techniques for the Beginning Auditors"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tools & Techniques for the Beginning Auditors
หลักสูตร 4 ½ วัน (สะสมCPE 32 หน่วย) เจ้าของหลักสูตร : The Institute of Internal Auditors, USA (IIA) ราคาค่าสัมมนา 8,900 บาท ( ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) :: สมาชิกได้รับส่วนลดพิเศษ 10% จากราคาปกติ & รับส่วนลดเพิ่มอีก 5% ถ้าชำระเงินก่อนอบรม 30 วัน :: # สตท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย # วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร 1. เพื่อเรียนรู้ว่าควรตรวจสอบอะไร&ตรวจสอบอย่างไร 2. เรียนรู้วิธีค้นพบ&ประเมินจุดอ่อน/จุดแข็งขององค์กร 3. ค้นพบคุณสมบัติ 8 ประการที่ช่วยให้ประสบผลสำเร็จสูงในการ ทำงานเป็นทีม 4. เข้าใจรูปแบบงานตรวจสอบ&ขั้นตอน 4 ระดับการปฏิบัติงาน 5. เรียนรู้เทคนิคการทำ Audit Interview 6. เรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์&เทคนิคในการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างได้ผล 7. ค้นพบระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 8. ค้นพบสูตรการตั้งวัตถุประสงค์&วางขอบเขตของงานตรวจสอบ ภายใน 9. เรียนรู้เทคนิคของ Entry & Exit Conferences กับผู้รับการตรวจสอบ 1. The Internal Auditor’s Roles and Responsibilities 2. The Audit Model-Perform : Overview of the audit process 3. Analytical Review Using Audit Software Common uses of the computer as an audit tool Identify and investigate audit 4. Interpersonal Skills and Interviewing Gain insight into behavioral skills and communication techniques to improve your ability to communicate with others Learn basic techniques for effective interviewing 5. The Audit Program Understanding the thought process involved in audit program development Review guidelines for preparing audit programs 6. Internal Auditing Standards Statement of Responsibilities of Internal Auditing Code of Ethics for Internal Auditors Standards for the professional, Practice of Internal Auditing 7. Teamwork 8. Internal Control Establish management’s responsibility for control Identify internal audit’s responsibility regarding control Introduce the COSO control model 9. Documenting and Evaluating Internal Controls Understanding the purpose of the preliminary survey Determine which controls are effective and efficient Learn the advantages and disadvantages of each tool 10. Work papers and Audit Evidence Techniques for preparing audit Work papers Types of audit evidence 11. Developing Audit Findings : Best Practices for communicating audit finding 12. Exit Conferences : Enter the exit conference prepared and confident หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ที่ต้องการเรียนรู้และฝึกทักษะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของIIA(Standards for Professional Practice of Internal Auditing) ผู้ที่ทำงานด้านการพัฒนาและติดตามผลระบบการควบคุมภายใน หลักสูตรประกอบด้วยกรณีศึกษาการตรวจสอบโดยการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ และวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐาน แจก เอกสารประกอบการเรียนจัดทำโดย IIA ผู้ทำบัญชี สามารถเก็บสะสมชั่วโมงในโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เป็นจำนวน 15 ชั่วโมง สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 2 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไท ซอยทองหล่อ 25 ถนน สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : โทรสาร : E – mail :


ดาวน์โหลด ppt Tools & Techniques for the Beginning Auditors

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google