งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 อุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 อุบลราชธานี
สัมมนาเครือข่ายการตรวจวินิจฉัยโรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 พฤศจิกายน 2555 นายอดิชัย แสนทวีสุข นักเทคนิการแพทย์ชำนาญการ

2 วัตถุประสงค์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับการสนับสนุนเครือข่ายการตรวจวินิจฉัยโรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ เครือข่ายการตรวจวินิจฉัยโรคคอตีบ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 การเก็บตัวอย่างและการส่งต่อตัวอย่างศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7

3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รับวิเคราะห์ตัวอย่างจาก Throat awab และตรวจสารพิษ (1,573 ) สนับสนุน ความรู้ การเก็บตัวอย่าง การนำส่ง การวิเคราะห์เชื้อคอตีบ การสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์ตัวอย่างให้กับโรงพยาบาล โดยผ่านศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่ - อาหารนำส่ง ตย. (Amies transport = 5558 tube) - จานเพาะเชื้อ (Sheep blood/Blood tellurite=4700) - อาหารทดสอบชีวเคมีของเชื้อ 20 รายการ (9000 tube)

4 กรมวิทย์ฯยืนยัน Toxin
เครือข่ายการตรวจวินิจฉัยโรคคอตีบ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 รวมจังหวัดมุกดาหาร รพช. F 3,2,1,M2 รพท.รพศ.ศูนย์วิทย์ฯ เปิดตรวจเพาะเชื้อ รายงานผล สสจ./สคร7/รพ. กรมวิทย์ฯยืนยัน Toxin

5 การเก็บตัวอย่างและการส่งต่อตัวอย่าง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7
การเก็บตัวอย่างและการส่งต่อตัวอย่าง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 การเก็บและนำส่งตัวอย่าง -Throat swab ใช้ nylon,rayon,polyester swab ป้ายขอบ/ใต้แผ่นฝ้าสีเทา ใส่ในอาหารนำส่ง Amies media - นำส่งตัวอย่างไปห้องปฏิบัติการ ภายใน 24 ชม. และถ้ายังส่งไม่ได้ให้เก็บที่ 4-6 องศาเซนเซียส - ควรเก็บก่อนการให้ยา Antibiotic

6 การส่งต่อตัวอย่าง 1. นัดหมายส่งตัวอย่าง ถึง ศูนย์วิทย์ฯ ก่อนเวลา น. (เพื่อส่ง เที่ยวบินนกแอร์ เวลา น.) และจนท.รับตัวอย่างกรมวิทย์ฯ รับที่สนามบินฯและทันในการส่งเข้าห้องปฏิบัติการ) 2. การส่งตัวอย่าง Index case ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 รวมทั้งจังหวัดมุกดาหาร ให้ส่งผ่านศูนย์วิทย์ฯที่ 7 /ส่งตรงกรมวิทย์ฯ โดยระบุ Case มีอาการชัดเจนหรือ ผู้สัมผัส 3. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 4 วัน (กรณีไม่พบเชื้อ) / 6 วัน กรณีตรวจ Toxin

7 Thank you for your attention…..
ผู้ประสานงาน นาย อดิชัย แสนทวีสุข นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 อุบลราชธานี เบอร์โทร ต่อ 108 (mobile) Thank you for your attention…..


ดาวน์โหลด ppt กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google