งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Wisdom In Hot Chocolate. ข้อคิดจาก ...ช็อคโกแลต ร้อน ๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Wisdom In Hot Chocolate. ข้อคิดจาก ...ช็อคโกแลต ร้อน ๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Wisdom In Hot Chocolate. ข้อคิดจาก ...ช็อคโกแลต ร้อน ๆ
Show by Cindy

2 กลุ่มศิษย์เก่ากลุ่มหนึ่ง ซึ่งประสบความสำเร็จ มีหน้าที่การงานที่ดี
A group of graduates, well established in their careers, were talking at a reunion and decided to go visit their old university professor, now retired. กลุ่มศิษย์เก่ากลุ่มหนึ่ง ซึ่งประสบความสำเร็จ มีหน้าที่การงานที่ดี ได้ตกลงใจกันว่า จะกลับไปเยี่ยมมหาวิทยาลัย และอาจารย์ ที่ได้เกษียณไปแล้ว

3 ระหว่างการกลับไปเยี่ยมมหาวิทยาลัย
During their visit, the conversation turned to complaints about stress in their work and lives. ระหว่างการกลับไปเยี่ยมมหาวิทยาลัย การพูดคุยในกลุ่มได้เปลี่ยนเป็น การบ่น เรื่อง ความเครียดในที่ทำงาน และการใช้ชีวิต

4 อาจารย์ได้ต้อนรับกลุ่มลูกศิษย์ด้วยการ ชักชวนให้ดื่มช็อคโกแลตร้อน
Offering his guests hot chocolate, the professor went into the kitchen and returned with a large pot of hot chocolate and an assortment of cups - porcelain, glass, crystal, some plain looking, some expensive, some exquisite - telling them to help themselves to the hot chocolate อาจารย์ได้ต้อนรับกลุ่มลูกศิษย์ด้วยการ ชักชวนให้ดื่มช็อคโกแลตร้อน เขาเดินหายเข้าไปในครัว แล้วกลับมาพร้อมกับหม้อใส่โถช็อคโกแลตร้อนใบใหญ่ และถ้วยแบบต่างๆที่ได้เลือกสรรแล้ว เช่น ถ้วยกระเบื้อง ถ้วยแก้ว ถ้วยแก้วคริสตัล บางใบดูเรียบง่าย บางใบดูดีมีราคาแพง บางใบก็สวยงามมาก อาจารย์บอกให้ทุกคน บริการตนเอง

5 When they all had a cup of hot chocolate in hand, the professor said:
เมื่อทุกคน มีถ้วยช็อคโกแลตร้อนในมือครบแล้ว ศาสตราจารย์ ก็พูดขึ้นว่า ...

6 พวกเธอ สังเกตเห็น อะไรไหม ถ้วยที่ดูดีมีราคาแพง ได้ถูกเลือกไปหมด
'Notice that all the nice looking, expensive cups were taken, leaving behind the plain and cheap ones. พวกเธอ สังเกตเห็น อะไรไหม ถ้วยที่ดูดีมีราคาแพง ได้ถูกเลือกไปหมด เหลือไว้ก็แต่ ถ้วยธรรมดาราคาถูก

7 มันเป็นธรรมดาที่ทุกคน จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตนเอง
While it is normal for you to want only the best for yourselves, that is the source of your problems and stress. มันเป็นธรรมดาที่ทุกคน จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตนเอง โดยหารู้ไม่ว่า ... นั่นคือต้นเหตุของความเครียด และปัญหาของพวกคุณ

8 ถ้วยที่พวกคุณถือและดื่ม ไม่ได้ช่วยเพิ่มคุณภาพของช็อคโกแลตร้อนเลย
The cup that you 're drinking from adds nothing to the quality of the hot chocolate. In most cases it is just more expensive and in some cases even hides what we drink. ถ้วยที่พวกคุณถือและดื่ม ไม่ได้ช่วยเพิ่มคุณภาพของช็อคโกแลตร้อนเลย ในหลายๆกรณี มันเพียงแค่ ทำให้ราคาช็อคโกแลตร้อนแพงขึ้น และในบางกรณี มันก็แค่เป็นตัวปิดบังสิ่งที่เราดื่ม

9 สิ่งที่คุณต้องการจริงๆ ก็คือ ... ช็อคโกแลตร้อน ไม่ใช้ถ้วย
What all of you really wanted was hot chocolate, not the cup; but you consciously went for the best cups. สิ่งที่คุณต้องการจริงๆ ก็คือ ... ช็อคโกแลตร้อน ไม่ใช้ถ้วย แต่จิตสำนึกบอกให้คุณ มองหาถ้วยที่ดีที่สุด

10 And then you began eyeing each other's cups.
และหลังจากนั้น คุณ ... ก็เริ่มสังเกต และเปรียบเทียบถ้วยของคุณ กับถ้วยของคนอื่นๆ

11 Now consider this: คุณ ลองคิดดู ...

12 ชีวิต ก็เปรียบเหมือนกับ ช็อคโกแลตร้อน
Life is the hot chocolate; your job, money and position in society are the cups. ชีวิต ก็เปรียบเหมือนกับ ช็อคโกแลตร้อน โดยที่ งาน เงิน ตำแหน่ง และสถานะทางสังคม ของพวกคุณ คือ ถ้วย

13 They are just tools to hold and contain life.
พวกมันเป็นเพียง ... เครื่องมือ ที่ใช้ประคอง และใช้เพื่อดำเนินชีวิต

14 ไม่ได้เป็นสิ่งที่บ่งบอก หรือ เปลี่ยนคุณภาพชีวิต ของพวกคุณเลย
The cup you have does not define, nor change the quality of life you have. ถ้วย ที่พวกคุณมี ไม่ได้เป็นสิ่งที่บ่งบอก หรือ เปลี่ยนคุณภาพชีวิต ของพวกคุณเลย

15 การมุ่งความสนใจในการเลือกถ้วยเพียงอย่างเดียว ทำให้เราพลาดที่จะ ...
Sometimes, by concentrating only on the cup, we fail to enjoy the hot chocolate God has provided us. บางครั้ง ... การมุ่งความสนใจในการเลือกถ้วยเพียงอย่างเดียว ทำให้เราพลาดที่จะ ... ดื่มด่ำกับรสชาติของช็อคโกแลตร้อน ที่พระเจ้าประทานให้เรา

16 God makes the hot chocolate, man chooses the cups.
พระเจ้า สร้างช็อคโกแลตร้อน ในขณะที่มนุษย์ เลือกถ้วยที่จะใส่

17 The happiest people don't have the best of everything.
คนที่ มีความสุขมากที่สุด ไม่ใช่คนที่ต้อง มีสิ่งที่ดีที่สุด ในทุกๆอย่าง

18 They just make the best of everything that they have.
พวกเขา แค่ ... ทำสิ่งที่เขามี ให้ดีที่สุด

19 จงอยู่ อย่างเรียบง่าย มีจิตใจ โอบอ้อมอารี เอาใจเขา มาใส่ใจเรา
Live simply. Love generously. Care deeply. Speak kindly. And enjoy your hot chocolate!! จงอยู่ อย่างเรียบง่าย มีจิตใจ โอบอ้อมอารี เอาใจเขา มาใส่ใจเรา พูดจา ถนอมน้ำใจผู้อื่น และ ดื่มด่ำ กับช็อคโกแลตร้อนของคุณ อย่างมีความสุข


ดาวน์โหลด ppt The Wisdom In Hot Chocolate. ข้อคิดจาก ...ช็อคโกแลต ร้อน ๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google