งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sticker House .บ่งบอกตำแหน่ง House ของ Shelf และแต่ละ Zone จะมีจำนวน House ไม่เท่ากัน .แต่ละ Zone ขนาด Sticker จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นพื้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sticker House .บ่งบอกตำแหน่ง House ของ Shelf และแต่ละ Zone จะมีจำนวน House ไม่เท่ากัน .แต่ละ Zone ขนาด Sticker จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นพื้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sticker House .บ่งบอกตำแหน่ง House ของ Shelf และแต่ละ Zone จะมีจำนวน House ไม่เท่ากัน .แต่ละ Zone ขนาด Sticker จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นพื้น Shelf

2 Sticker Level .บ่งบอกตำแหน่งชั้นของ Shelf และแต่ละ Zone จะมีจำนวนชั้นของ Shelf ไม่เท่ากัน .แต่ละ Zone ขนาด Sticker จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดของเสา Shelf

3 4 cm 6 cm 3 cm SMALL

4 BIG 8 cm 5 cm

5 64 ชุด SMALL Sticker House No. (Small) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 6 cm 3 cm 1ชุด/แผ่น 64 ชุด

6 1184 ชุด 4 cm Sticker Level No. Small 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ชุด/แผ่น

7 BIG 53 ชุด 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 Sticker House No.( Big ) 1ชุด/แผ่น
8 cm 5 cm BIG 53 ชุด

8 BIG 652 ชุด 5 cm 5 cm 1 2 3 4 Sticker Level No. Big 1ชุด/แผ่น


ดาวน์โหลด ppt Sticker House .บ่งบอกตำแหน่ง House ของ Shelf และแต่ละ Zone จะมีจำนวน House ไม่เท่ากัน .แต่ละ Zone ขนาด Sticker จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นพื้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google