งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณพวงเพชร ตั้งสัจจะกุล สาธิตการป้อนนมแม่ด้วยถ้วย ที่สถานีอนามัย ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณพวงเพชร ตั้งสัจจะกุล สาธิตการป้อนนมแม่ด้วยถ้วย ที่สถานีอนามัย ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณพวงเพชร ตั้งสัจจะกุล สาธิตการป้อนนมแม่ด้วยถ้วย ที่สถานีอนามัย ต
คุณพวงเพชร ตั้งสัจจะกุล สาธิตการป้อนนมแม่ด้วยถ้วย ที่สถานีอนามัย ต.หนองบัว 18 เม.ย.2549

2 “ผมทั้งซักผ้าเลี้ยงลูกคนโต ทำอาหารให้ภรรยาและไม่เที่ยวเตร่ ช่วยดูแลลูกเมื่อร้องกวนและสุดท้ายให้กำลังใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครับ” ตอบถูกใจกรรมการจัง

3 เด็กๆในกลุ่มก็ตอบได้ต้องให้นมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ครับ

4 กับนายกอ.บ.ต. ต.เกาะขวาง “ขอความร่วมมือแม่อาสาค่ายตากสินเป็น พี่เลี้ยงในการก่อตั้งแม่อาสาที่ชุมชน ต.เกาะขวางของ จ.จันทบุรี ”

5 ที่สถานีอนามัยคลองนารายณ์10พ.ค.2549 กับเพลงแหล่นมแม่
ที่สถานีอนามัยคลองนารายณ์10พ.ค กับเพลงแหล่นมแม่

6 คุณนันทินี เพิ่มศิลป์ และคุณวิไลวัลย์ แผ่นสุวรรณ อธิบายแก่ผู้สนใจนิทรรศการ”การเกิดกลุ่มแม่อาสาค่ายตากสิน”

7 การทำกลุ่มกับแม่หลังคลอดและเด็กๆต้องมีสิ่งที่ทำให้กลุ่มสงบและตั้งใจฟัง กับของขวัญขนมอร่อยที่อาสามาแจก

8 นำเสนอผลงานเพื่อเป็นแนวทางในการก่อตั้งแม่อาสาให้แก่บุคลากรสาธารณสุข 11โรงพยาบาลชุมชน ใน จ. จันทบุรี รพ.สิริเวช ร.พ. กรุงเทพพัทยา 15 พ.ค. , พ.ค.2549

9 โรงพยาบาลพระปกเกล้า ร่วมกับอ. บ. ต
โรงพยาบาลพระปกเกล้า ร่วมกับอ.บ.ต.ตำบลเกาะขวางจัดโครงการสายใยรักที่อบต.เกาะขวาง11ส.ค.2549

10 การสนับสนุนงานโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า นายแพทย์ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์


ดาวน์โหลด ppt คุณพวงเพชร ตั้งสัจจะกุล สาธิตการป้อนนมแม่ด้วยถ้วย ที่สถานีอนามัย ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google