งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไร้สัญชาติ...แต่ไม่ไร้หัวใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไร้สัญชาติ...แต่ไม่ไร้หัวใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ไร้สัญชาติ...แต่ไม่ไร้หัวใจ
นายยอด ปอง ไร้สัญชาติ...แต่ไม่ไร้หัวใจ

3 โรงเรียนวัดท่าเสา(อาทรราษฏร์อุปถัมภ์)
ชั้นป. ๑-๔ รูปสมัยยังเรียนป.๑

4 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ม.๑-๖ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ม.๑-๓ ผมประทับใจมากที่ได้มาเรียนที่นี้และได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายที่ล้วนแต่จะทำให้ผมเป็นคนดีมีคุณธรรม คำขวัญโรงเรียน รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ พระพุทธรัชมังคลานัน รับรางวัลกับท่านผู้อำนวยการ

5 ประธานชุมนุม เพลงพื้นบ้าน
ประธานนักเรียน ประธานชุมนุม เพลงพื้นบ้าน

6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การร้องเพลงกล่อมเด็ก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับกลุ่มกลุ่ม ๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ งาน เก่งสร้างชาติ

7

8 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง

9 ค่ายนิยมไทย-วิถีไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
การที่เราเป็นคนไทยได้นั้นมิใช่เพียงใน สำเนาทะเบียนจะระบุว่าเรามีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย แต่เรากลับไปเห่อของนอก ทานของนอก ลืมเชื้อชาติลืมว่าสมัยครั้งเก่าก่อนนั้นบรรพบุรุษเรากินอย่างไรใช้อย่างไร ดังนั้นค่ายนี้นับได้ว่าทำให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าในความเป็นไทย

10 ปลูกป่าที่เชียงใหม่ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน ปลูกป่าที่เชียงใหม่ ป่าไม้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อโลกใบนี้ ดังนั้นสิ่งที่เราจะตอบแทนบุญคุณของป่าไม้เราก็จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ใช้ธรรมชาติอย่างประหยัด และรู้ค่ากับของที่เราใช้ เพียงแค่นี้ธรรมชาติก็อยู่กับเราไปนานเท่านาน

11 แม่เป็นผู้หญิงที่ผมรัก
มากที่สุดในโลก การกตัญญูต่อพ่อแม่เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่อลูกที่ควรที่จะปฏิบัติตอบแทนบุญคุณของท่าน ท่านเลี้ยงลูกหลายคนให้เป็นคนดีได้ผมเชื่อว่าการที่ผมเป็นคนดี คนเก่ง ส่วนสำคัญยิ่งก็มาจากความกตัญญูที่ผมได้ปฏิบัติต่อแม่ของผม

12 ๑ โครงการนวลรัชฯรวมพลัง
เยาวชนพลยุติธรรม

13 วอร์คแรลลี่ ซ้อมร้องเพลงที่แต่ง สถานีเพลงกู้ใจ
นำโดยท่าน ผอ.นิพนธ์ เสือก้อน วอร์คแรลลี่ ซ้อมร้องเพลงที่แต่ง

14 รางวัลที่ทุกคนภาคภูมิใจ

15 ๒.๒ ชุมนุม ( Green Box ) ปลูกป่าชายเลน ชุมชนพอเพียง

16 กิจกรรมเวิร์ค ช็อบ เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

17 โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ
teen-path เรารักกันมาก อธิบายความรู้ให้แก่น้องๆ

18 โครงการ สานพลังสู่สังคม ของสมคมเยาวชนกรุงเทพมหานคร

19 โครงการ “กล้าเลือก กล้ารับผิดชอบ”
โครงการ “กล้าเลือก กล้ารับผิดชอบ”

20 ค่าย การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

21 ท่านคณะกรรมการทุกท่านครับ
ขอบพระคุณ ท่านคณะกรรมการทุกท่านครับ


ดาวน์โหลด ppt ไร้สัญชาติ...แต่ไม่ไร้หัวใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google