งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือทางภูมิศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

2 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
คือ วัสดุ อุปกรณ์รูปแบบต่าง ๆ ที่นำมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า การสำรวจ การเก็บรวบรวม การบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูล รวมไปถึงเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ด้วย ประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องมือประเภทที่ทำหน้าที่เป็นสื่อความรู้ คือ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่เผยแพร่ให้ความรู้เพื่อการศึกษาเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ เช่น

3 เครื่องมือประเภทที่ทำหน้าที่เป็นสื่อความรู้
แผนที่เล่ม ลูกโลกจำลอง ภาพจากดาวเทียม รูปถ่ายทางอากาศ

4 2. เครื่องมือประเภท ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สื่อเก็บรวมรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่สำรวจ ตรวจวัด บันทึก เก็บรวบรม วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ เทปวัดระยะทาง เข็มทิศ

5 GIS GPS


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google