งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนมัลติมิเดีย โดยครู เทอดพงษ์ ใจกว้าง อ43101 ภาษาอังกฤษรอบรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนมัลติมิเดีย โดยครู เทอดพงษ์ ใจกว้าง อ43101 ภาษาอังกฤษรอบรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนมัลติมิเดีย โดยครู เทอดพงษ์ ใจกว้าง อ43101 ภาษาอังกฤษรอบรู้
อ ภาษาอังกฤษรอบรู้ Meaning of the signs โดยครู เทอดพงษ์ ใจกว้าง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดราชโอรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

2 PEDESTRIANS USE OTHER SIDE OF ROAD
1. This road is for pedestrians only. 2. Drivers should look out for pedestrians. 3. It is dangerous for pedestrians to use this road. 4. Pedestrians should walk on the opposite pavement. ตอบข้อ 4. คนเดินเท้าควรเดินบนทางเท้าที่อยู่ตรงข้าม

3 pedestrian [N] ; คนเดินถนน
Syn. footer; walker pedestrian [ADJ] ; เกี่ยวกับการเดิน Syn. walking pedestrian [ADJ] ; จืดชืด Syn. prosaic Ant. interesting Relate. ราบเรียบ pavement [N] ; บาทวิถี Syn. sidewalk Relate. ทางเดิน, ฟุตบาท pavement [N] ; วัสดุสำหรับปูหรือราดถนน Syn. paving pavement [N] ; ถนนราดยาง Syn. road

4 ASSISTANTS NEEDED because of new opening hours apply inside
1. The shop will need extra staff when it opens. 2. This shop has just opened and jobs are available. 3. The shop will open late because of job interviews 4. The shop is opening for longer and needs extra staff.. ตอบข้อ 4. ร้านเปิดนานขึ้นและต้องการคนงานเพิ่มขึ้น

5 assistant [N] ; ผู้ช่วย
Syn. helper Relate. ผู้ช่วยเหลือ assistant [ADJ] ; ซึ่งช่วยเหลือ Syn. assisting; helping Relate. ซึ่งคอยสนับสนุน extra [ADV] ; อย่างพิเศษ Syn. Exceptionally extra [ADJ] ; เป็นพิเศษ Syn. more Relate. เหนือกว่า, ดีกว่าปกติ extra [N] ; สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามา staff [ADJ] ; ซึ่งว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ staff [N] ; เส้นขวาง 5 เส้นที่ใช้เป็นโน้ตเพลง staff [N] ; เสาค้ำ Syn. rod; pole; stick Relate. ไม้ค้ำ staff [N] ; เสนาธิการ Syn. army afficer Relate. คณะเสนาธิการ staff [N] ; คณะผู้ทำงาน Syn. employees; workers Relate. คนงาน staff [VT] ; จัดหาคณะทำงาน Syn. employ; hir

6 BOAT HIRE Insurance included Fuel extra No hidden charges.
1. The hire charge covers all the costs apart from fuel. 2. The hire charge covers all the cost except insurance. 3. The hire charge covers all the cost inculding fuel and insurance. 4. The hire charge covers all the cost except fuel and insurance. ตอบข้อ 1. ค่าเช่ารวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง

7 Will the last person to leave please switch off the lights
1. Don’t turn the light off. 2. Leave the lights on when you go. 3. Switch the lights on when you are in the room. 4. Do not leave the lights on if the room is empty. ตอบข้อ 4. อย่าเปิดไฟทิ้งไว้ถ้าไม่มีใครอยู่ในห้อง

8 Latecomers : Use back entrance upstairs please
1. Latecomers must sit at the back. 2. Latecomers must wait on the stairs. 3. If you are late, you must use a difference entrance. 4. If you are late, you must go back to the entrance. ตอบข้อ 3. ถ้าคุณมาสายให้ไปเข้าทางอื่น

9 Visas will only be issued to holders of return air tickets
1. Get a visa before you flight. 2. You can’t fly without a visa. 3. Book a return flight before you ask for a visa. 4. Apply for a visa before you book your return flight. ตอบข้อ 3. จองเที่ยวบินขากลับก่อนที่ท่านจะขอวีซ่า

10 issue [N] ; ปัญหา Syn. problem; worry Relate. ความวิตกกังวล issue [N] ; ฉบับ Syn. edition; copy; number Relate. ชุด, จำนวน issue [VT] ; ออก (แถลงการณ์, ประกาศ) Syn. announce; broadcast; put out issue [N] ; ลูกหลาน Syn. children; offspring; descendant Relate. ผู้สืบสกุล issue [N] ; ผล Syn. outcome; consequence; result Relate. ผลประโยชน์, ผลสุดท้าย issue [VT] ; แจกจ่าย (เสื้อผ้า, อาหาร) แก่ทหาร Syn. distribute; give out issue [VI] ; ไหลออก Syn. flow out; emerge Ant. return Relate. ปรากฏออกมา, โผล่ออกมา issue [N] ; การแจกจ่าย Syn. distribution; promulgation Relate. การออกมา, การประกาศ issue [VT] ; ตีพิมพ์เพื่อจำหน่ายหรือแจก Syn. publish; print Relate. จัดทำ, พิมพ์ออกมา issue [N] ; ประเด็น Syn. topic; point; subject Relate. หัวข้อที่หยิบยกขึ้นมาพิจารณา issue [VI] ; ตีพิมพ์ Syn. publish Relate. พิมพ์, จัดทำ

11 Buffet Services (drinks and snacks) comes through the train Restaurant at front beyond First class
1. Buffet Services available in the Restaurant. 2. Buffet Services available only the first class. 3. Buffet Services available any where in the train. 4. Buffet Services available at the front of the train. ตอบข้อ 4. มีอาหารบริการทุกมื้อที่หัวขบวนรถไฟ

12 beyond [PREP] ; อยู่ทางนั้น
Relate. เลยออกไป, ถัดออกไป, ไกลออกไป (ใช้แสดงตำแหน่งหรือทิศทาง) beyond [N] ; ที่ที่อยู่ไกล Relate. ที่ที่ห่างไกล, สุดขอบฟ้า beyond [PREP] ; นอกจาก (มักใช้ในประโยคปฏิเสธหรือคำถาม) Syn. apart from Ant. Including beyond [PREP] ; ช้ากว่า (แสดงถึงเวลา) Relate. หลัง beyond [PREP] ; ที่เหนือกว่า (แสดงถึงขอบเขต, ข้อจำกัด) Relate. มากกว่า beyond [ADV] ; ที่อยู่ไกลออกไป Syn. further Relate. ยังไกลออกไป available [ADJ] ; มีอยู่ Relate. ที่หาง่าย available [ADJ] ; ใช้ประโยชน์ได้ Syn. usable; accessible; convenient Ant. unavailable Relate. ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ buffet [N] ; อาหารที่ลูกค้าต้องบริการตัวเอง

13 Good Bye


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนมัลติมิเดีย โดยครู เทอดพงษ์ ใจกว้าง อ43101 ภาษาอังกฤษรอบรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google