งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การตอนกิ่งกลางอากาศ ชื่อต้นไม้ โกสน จัดทำโดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การตอนกิ่งกลางอากาศ ชื่อต้นไม้ โกสน จัดทำโดย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การตอนกิ่งกลางอากาศ ชื่อต้นไม้ โกสน จัดทำโดย
เรื่อง การตอนกิ่งกลางอากาศ ชื่อต้นไม้ โกสน จัดทำโดย นางสาวกนกวรรณ ดวงสุวรรณ์ เลขที่29 ม.4/4 เสนอ อาจารย์พิจิกานต์ ศรีพิมาย โรงเรียนสอยดาววิทยา

2 การตอนกิ่งในอากาศ   (Air  Layering)   เป็นการขยายพันธุ์พืชประเภทหนึ่ง  โดยมีรูปแบบอีกหลายรูปแบบ  แล้วแต่ความเหมาะสมกับชนิดของพืชที่จะทำการตอนกิ่ง   การตอนกิ่งคือการทำให้รากของพืชงอกในขณะที่ยังติดอยู่กับลำต้นเดิม   ความเหมาะสมของฤดูกาลการตอนกิ่ง  คือฤดูฝนจะเหมาะสมที่สุด  ฉะนั้นมาทำการตอนกิ่งที่มีวิธีการตอนกิ่งง่ายใคร ๆ  ก็ทำได้

3 วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการตอนกิ่งในอากาศ (Air Layering) ประกอบด้วย
1  มีดที่ทำการตอนกิ่งได้ถนัด 2  ถุงพลาสติกที่มีขนาดพอเหมาะ 3  ในที่นี้ของใช้วัสดุประเภทดิน  ดินที่สามารถเก็บความชื้นได้ดี   หาได้จากบริเวณที่มีใบไม้เปือยย่อยสลายอยู่ เชือกฟางสำหรับมัด

4 กิ่งพันธุ์ กิ่งพันธุ์ที่เหมาะสมในการตอนกิ่งในอากาศ (Air Layering)
จะต้องมีความสมบูรณ์ กิ่งแก่กิ่งอ่อน มีสีเขียวอมน้ำตาล

5 ควั่นเปลือก   ทำการควั่นรอบกิ่งบริเวณที่จะทำการตอนกิ่ง   เป็นสองรอย   ให้มีระยะห่างกัน   1  นิ้ว

6 ลอกเปลือก  ทำการลอกเปลือกตรงกลางรอยควั่นทั้งสองออกใหัหมด ลักษณะที่ได้   ลักษณะที่ได้ภายหลังจากลอกเปลือกออกแล้ว  จะเห็นเนื้อเยื่อเจริญ

7 เตรียมดินห่อหุ้ม    นำดินในที่นี้คือดินแดงกับกากมะพร้าว ที่เก็บความชื้นของน้ำได้ดี

8 นำดินมาห่อหุ้มกิ่งที่ตอนไว้
  นำดินที่ใส่ถุงแล้วมาห่อกับกิ่งต้นไม้ที่ตอนไว้แล้ว มาหุ้มกิ่ง มัด   ทำการมัดให้แน่น  เพื่อป้องกันการขยับของถุงพลาสติกบรรจุดิน   เวลารากอ่อนงอก ตรงบริเวณลอยควั่นด้านบน  ใช้เชือกฟางมันให้เหมือนข้าวเหนียวต้มมัด  ให้ดูสวยงาม  สองเส้น แทง   ใช้ปลายมีดแทง ๆ  แทงให้เป็นรูพอให้น้ำสามารถผ่าน  ให้ความชื้นแก่ดินภายในถุงพลาสติกได้  การถ่ายเทอากาศ   และควบคุมอุณหภูมิ

9 เสร็จสมบูรณ์   เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ในการตอนกิ่งในอากาศ   (Air  Layering)  แบง่าย  ๆ  สบาย  ๆ 
                                                                                                       

10 เป็นการว่าเสร็จวิธีการ
ตอนกิ่งกลางอากาศ เป็นที่เรียบร้อย


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การตอนกิ่งกลางอากาศ ชื่อต้นไม้ โกสน จัดทำโดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google