งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 700305 ฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฟลั๊กซ์ไฟฟ้า อ.กำชัย ตรีชัยรัศมี

2 ฟลั๊กซ์ไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์

3 ปรับความรู้

4 Ex. ถ้ามีสนามไฟฟ้า E = 5 N/C ตกลงบนพื้นที่ 10 m2 โดย E ทำมุมกับระนาบของพื้นที่เป็นมุม 300 จงหาฟลั๊กซ์ไฟฟ้าที่พุ่งผ่านพื้นที่นี้ วิธีทำ

5

6 Ex. จงหาฟลั๊กซ์ที่พุ่งผ่านผิว s1, s2, s3
Ans. วิธีทำ s2 Ans. วิธีทำ s3 Ans.

7 *

8 * ความต่างศักย์ระหว่างจุด 2 จุดใดๆ ศักย์ไฟฟ้าที่จุด B ใดๆ

9 เงื่อนไข ข้อ ให้ q2 = +1C VB VA = =

10

11 EX.1 มีประจุไฟฟ้า q1= 3 C จงหาศักย์ไฟฟ้าที่จุด A ซึ่งอยู่ห่างจาก q1 เป็นระยะ 3 m
วิธีทำ VA = ? q1=+3C A q1 rA = 3 m Ans.

12 Ex. 2 จงหาความต่างศักย์ระหว่างจุด A กับ B ถ้างานที่ใช้เคลื่อนประจุ +2C จาก B ไป A มีค่าเท่ากับ +10 J
วิธีทำ VAB = ?

13

14

15

16 Ex. จงหา Cรวม ของวงจรในรูป
วิธีทำ

17 Ex. จากรูปจงหา Cรวม ของตัวเก็บประจุ
(C1)รวม = C1+C2 = = 8 F รูป เขียนใหม่ได้เป็น


ดาวน์โหลด ppt ฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google