งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 8 The Steady Magnetic Field

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 8 The Steady Magnetic Field"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 8 The Steady Magnetic Field
ในภาวะสถิต ประจุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ จะเกิดกระแส DC กระแส DC นี้เองที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กสถิต 8.1 Biot-Savart Law สนามแม่เหล็กสถิตที่เกิดขึ้น ณ จุดใด เป็นผลมาจาก differential current element ( A∙m) (A/m)

2 ซึ่งเห็นได้ชัดว่าละม้ายคล้ายกับกฎของคูลอมป์
จากบทที่ 5 เมื่อสภาวะสถิต หมายความว่า กระแสสุทธิที่ผ่านผิวปิดใดๆ เป็น ศูนย์ ดังนั้น เมื่อพิจารณากระแสที่เดินทางในเส้นทางปิด ดังนั้น สำหรับ Surface current density (A/m)

3 Differential current element สามารถเขียนได้หลายแบบ แล้วแต่ชนิดของกระแสที่พิจารณา
ดังนั้นการคำนวณสนามแม่เหล็ก ก็สามารถคำนวณได้หลายแบบ

4 พิจารณากระแสที่เดินทางจาก -∞ ไป +∞ จะสามารถหาสนามแม่เหล็กที่จุดสนใจได้ดังนี้

5 สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้น เกิดแนวφ แต่ขึ้นกับ ρ

6 เมื่อมองกระแสเป็นเส้น ทิศทางของสนามได้ดังรูป
สำหรับ กระแสที่เกิดขึ้นด้วยความยาวจำกัด (อาจจะไม่มีจริง แต่ถ้าประกอบกันเป็นวงจะเป็นไปได้) สามารถคำนวณได้โดย

7 Ex จากระบบกระแสดังรูปจงหาสนามแม่เหล็กที่จุด P2

8

9


ดาวน์โหลด ppt Chapter 8 The Steady Magnetic Field

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google