งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวเก็บประจุ ( capacitor )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวเก็บประจุ ( capacitor )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวเก็บประจุ ( capacitor )

2 ตัวเก็บประจุ ( capacitor )
ตัวเก็บประจุจะประกอบไปด้วย แผ่นโลหะตัวนำ 2 แผ่น วางห่างกัน โดยมี สารไดอิเล็กทริกกั้นอยู่ ระหว่างแผ่นตัวนำทั้ง 2 ตัวเก็บประจุเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้ มีการนำไปใช้ในวงจรแรงดัน วงจรกรองความถี่ ใช้ในการถ่ายทอดสัญญาณ (coupling)

3 ตัวเก็บประจุกับคุณสมบัติทางไฟฟ้า
แรงเคลื่อนไฟฟ้าจึงไม่สามารถตกคร่อมคาปาซิเตอร์ได้ในทันทีทันใด หากแต่ต้องใช้เวลาให้มันค่อยๆเปลี่ยน แปลงประจุไฟฟ้า ตัวอย่าง เมื่อป้อน 6 v คาปาซิเตอร์จะค่อยๆ ชาร์จประจุจาก 0 – 6 โวลต์ เมื่อแรงเคลื่อนถึงจุดสูงสุดแล้ว กระแสไฟฟ้าจะไม่สามารถไหลเข้าไป คาปาซิเตอร์ได้อีกต่อไป หน่วยความจุ (unit of capacitance) มีหน่วยเป็นฟารัด (Farad) มาจากการรับกระแสไฟฟ้า 1 แอมป์ในเวลา 1 วินาที แล้วทำให้เกิดความต่างศักย์ทางไฟฟ้า ระหว่าง อิเล็กโทรด และมีประจุคงอยู่เท่ากับ 1 คูลอมบ์

4 การเลือกใช้งานตัวเก็บประจุต่างๆ
เนื่องจากตัวเก็บประจุมีหลายชนิด การเลือกใช้ตัวเก็บประจุผิดประเภทของงานอาจทำให้วงจรเกิดความไม่สมบูรณ์ขึ้นได้ บางครั้งอาจเกิดการระเบิดจนทำลายวงจรก็มี โดยเฉพาะ ตัวเก็บประจุตัวโตๆ ที่ทนแรงดันสูงๆผู้ใช้ต้องระมัดระวังอย่าต่อผิดขั้ว หรือให้แรงดันเกินพิกัดเด็ดขาด

5 ชนิดของตัวเก็บประจุ 1.อิเล็กโทรไลต์
-ใช้ในวงจรกรองแรงดันไฟตรงที่ได้จากการ rectify -ใช้ในการ coupling สัญญาณ

6 2.แทนทาลัม -ใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำของความถูกต้องสูง
3.เซรามิกส์ ใช้ในวงจรเรโซแนนซ์ - ใช้ในวงจรความถี่สูง

7 4.โพลีเอสเตอร์ -ใช้งานได้ทั่วๆไป - มีค่าให้เลือกใช้มากมาย 5. โพลีสไตรีน ใช้ในวงจรจูนหรือออสซิลเลเตอร์ -ใช้ในวงจรที่มีแรงดันสูง

8 6.โพลีโพรไพลีน - อินเวอร์เตอร์กำลังสูงๆ
- converter

9 ค่า capacitance ค่า capacitance ของคาปาซิเตอร์หนึ่งฟารัด ก็คือ ความสามารถของคาปาซิเตอร์ ที่จะสามารถเก็บประจุได้ถึง 1 คูลอมบ์ จากสมการ c = ค่าคาปาซิแตนซ์ มีหน่วยเป็นฟารัด V = โวลต์ Q = ประจุ A = พื้นที่ของเพลตโลหะเป็นตารางนิ้ว d = ค่าความห่างระหว่างเพลต โลหะทั้งสองเป็นนิ้ว = ค่า permittivity ของฉนวนที่อยู่ระหว่างเพลตทั้งสอง

10 ค่ารีแอกแตนซ์ ค่ารีแอกแตนซ์ของตัวเก็บประจุ ณ ความถี่ใด ๆ
ค่ารีแอกแตนซ์ของตัวเก็บประจุ ณ ความถี่ใด ๆ การคำนวณค่ารีแอกแตนซ์ของตัวเก็บประจุจะใช้สูตร โดยที่ คือ ค่ารีแอกแตนซ์ของตัวเก็บประจุ มีหน่วยเป็นโอห์ม f คือ ความถี่ มีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ ( Hz) C คือ ความจุมีหน่วยเป็นฟารัด

11 การคำนวณตัวเก็บประจุ
ต่อแบบขนาน

12 NOTE: การคำนวณของ R และ C จะตรงกันข้าม
ต่อแบบอนุกรม NOTE: การคำนวณของ R และ C จะตรงกันข้าม


ดาวน์โหลด ppt ตัวเก็บประจุ ( capacitor )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google