งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จงหาส่วนประกอบของแรงในแนว ทำกับประจุที่จุดA(3,4,12) โดย F

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จงหาส่วนประกอบของแรงในแนว ทำกับประจุที่จุดA(3,4,12) โดย F"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จงหาส่วนประกอบของแรงในแนว ทำกับประจุที่จุดA(3,4,12) โดย F
x z y จะหาส่วนประกอบVectorในแนวใดให้นำเอาปริมาณนั้น dot กับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในแนวที่ต้องการ A คำถาม มุมที่ต้องหา cos และ sin คือมุมใด

2 x z y A F 4 เงาของจุดAในระนาบ xy x y 3 5 ทำนองเดียวกัน

3

4 สูตรทั่วไปที่ใช้แปลงปริมาณเวกเตอร์แบบCartesian

5

6 Del Operator Gradient of scalar =vector Divergent of vector =scalar
Curl of vector =vector Laplacian of scalar =scalar

7 Del Operater Gradient of scalar =vector Divergent of vector =scalar
Curl of vector =vector Laplacian of scalar =scalar

8 Gradient of scalar Gradient of scalar Vหมายถึง Vector ที่มีทิศไปยังทิศที่มีการเปลี่ยนแปลง scalar Vนั้นมากที่สุดโดยขนาดของเวกเตอร์ดังกล่าวจะเป็นขนาดที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดนั้นต่อระยะทาง

9 Gradient of scalar

10

11

12 Gradient of scalar

13 คือ Flux ที่พุ่งออกมาจากผิวปิดต่อปริมาตรเล็กๆ พุ่งออกมา :Divergent +
Divergent of vector คือ Flux ที่พุ่งออกมาจากผิวปิดต่อปริมาตรเล็กๆ พุ่งออกมา :Divergent + ลมที่ออกจากลูกโป่ง Source ฟลักซ์เข้า :Divergent - เป่าลมเข้าไปลูกโป่ง Sink

14 Divergent of vector

15 Curl of vector

16 Laplacian of scalar

17

18

19

20

21 ตัวอย่างการตอบ (พยายามเขียนให้อยู่บรรทัดเดียวกัน)
กำหนดจุด A , B และ C เป็นจุดที่อยู่ในระบบพิกัดแบบต่างๆในตารางช่องเหลือง ข้อ 1 ถึง 6 บอกค่าที่นำมาใส่ดังกล่าว ให้สมบูรณ์ (หน่วยของมุมใช้องศา) ข้อ 7 จงหา ข้อ 8 จงหา ตอบในส่วนประกอบของเวกเตอร์ระบบ Cartesian คำตอบทุกข้อห้าม Error เกิน 5% ตัวอย่างการตอบ (พยายามเขียนให้อยู่บรรทัดเดียวกัน) 9.01; -1.23,4.55,-9.01;

22


ดาวน์โหลด ppt จงหาส่วนประกอบของแรงในแนว ทำกับประจุที่จุดA(3,4,12) โดย F

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google