งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิจารณาหา D ในช่วง a< ρ <b

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิจารณาหา D ในช่วง a< ρ <b"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิจารณาหา D ในช่วง a< ρ <b
Coaxial Cylindrical Conductor ให้ความหนาแน่นประจุเชิงผิวอยู่ที่ผิวตัวนำทรงกระบอกด้านในรัศมี a เป็นρS จงหาความหนาแน่นของผิวตัวนำด้านนอกรัศมี b พิจารณาหา D ในช่วง a< ρ <b แต่ แต่ ได้ คำถาม ถ้าช่วง ρ > b ,D เป็นเท่าไร

2 3.4 Application of Gauss’s Law: Differential Volume Element
x y z front back

3

4 ทำนองเดียวกัน

5 3.5 Divergence จากปริมาตรเล็กๆในหัวข้อที่แล้ว

6 Divergent of vector

7 3.6 Maxwell’s First Equation (Electrostatics)
ฟลักซ์ไฟฟ้าที่ออกสุทธิ ณ จุดใดๆ จะมีค่าเท่ากับความหนาแน่นประจุเชิงปริมาตรที่จุดนั้น

8 3.7 The Del Operator and Divergence Theorem

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt พิจารณาหา D ในช่วง a< ρ <b

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google