งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5.9 Capacitance พิจารณาแผ่นตัวนำที่มีประจุอยู่และแผ่นตัวนำดังกล่าววางอยู่ในสาร dielectric ค่าควรจุของตัวเก็บประจุคือการนำเอาประจุที่เก็บสะสมหารกับความต่างศักย์ระหว่างสองแผ่นตัวนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5.9 Capacitance พิจารณาแผ่นตัวนำที่มีประจุอยู่และแผ่นตัวนำดังกล่าววางอยู่ในสาร dielectric ค่าควรจุของตัวเก็บประจุคือการนำเอาประจุที่เก็บสะสมหารกับความต่างศักย์ระหว่างสองแผ่นตัวนำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5.9 Capacitance พิจารณาแผ่นตัวนำที่มีประจุอยู่และแผ่นตัวนำดังกล่าววางอยู่ในสาร dielectric ค่าควรจุของตัวเก็บประจุคือการนำเอาประจุที่เก็บสะสมหารกับความต่างศักย์ระหว่างสองแผ่นตัวนำ

2 พิจารณาแผ่นประจุอนันต์สองแผ่นที่มีประจุเท่ากันแต่มีชนิดตรงกันข้าม วางขนานกันสองแผ่นห่างกันด้วยระยะ d ดังรูป เราพบว่าสนามระหว่างแผ่นทั้งสองมีค่าเท่ากันทุกระยะ คือ สำหรับด้านล่างผิว สำหรับด้านบนผิว

3 พลังงานที่สะสมอยู่ในตัวเก็บประจุ
ใช้ความสัมพันธ์บทที่และจัดเทอมเพื่อหา

4 5.10 Several capacitance examples

5

6 ไม่ว่าตัวเก็บประจุจะมีรูปแบบเป็นอย่างไร การหาค่าความจุจะใช้เหมือนเดิม
สำหรับตัวเก็บประจุแบบทรงกลม ถ้าเลือกให้ b → ∞ และตัวกลางเป็นอวกาศ ทรงกลมตัวนำ อยู่ที่ a แล้วฉาบด้วยสารใดๆรัศมี r1

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt 5.9 Capacitance พิจารณาแผ่นตัวนำที่มีประจุอยู่และแผ่นตัวนำดังกล่าววางอยู่ในสาร dielectric ค่าควรจุของตัวเก็บประจุคือการนำเอาประจุที่เก็บสะสมหารกับความต่างศักย์ระหว่างสองแผ่นตัวนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google