งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

III. การสังเคราะห์กรดอะมิโน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "III. การสังเคราะห์กรดอะมิโน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 III. การสังเคราะห์กรดอะมิโน
สังเคราะห์ได้เฉพาะกรดอะมิโนไม่จำเป็น ในจำนวนนี้ Cys มาจากรดอะมิโนจำเป็น Met Tyr มาจากรดอะมิโนจำเป็น Phe แบ่งเป็น กรดอะมิโนที่ได้จาก glycolysis intermediates และ Krebs’cycle intermediates

2 การสังเคราะห์กรดอะมิโน
Marks DB, et.al. p.595, 1996

3 1. กรดอะมิโนจาก glycolysis intermediates
Ser Gly Cys Ala

4 2. กรดอะมิโนจาก Krebs’ cycle intermediates
PRPP a-KG/Glu Marks DB, et.al. p.602, 1996

5 2.2.2 กรดอะมิโนจาก Krebs’ cycle intermediates
OAA Marks DB, et.al. p.604, 1996

6 ตัวพาหมู่คาร์บอน Folic acid

7 http://www. dentistry. leeds. ac. uk/biochem/MBWeb/mb2/part1/23-aacarb

8 ตัวพาหมู่คาร์บอน SAM

9 ตัวอย่างปฏิกิริยาที่ใช้ THF (1)

10 ตัวอย่างปฏิกิริยาที่ใช้ THF (2)

11 ตัวอย่างปฏิกิริยาที่ใช้ THF (3) และ SAM
Cys

12 ตัวอย่างปฏิกิริยาที่ใช้ SAM

13 Methyl cycle Davidson V, p.392, 1999


ดาวน์โหลด ppt III. การสังเคราะห์กรดอะมิโน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google