งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Amino Acids and Proteins

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Amino Acids and Proteins"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Amino Acids and Proteins
อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 Peptides and Proteins

3 Peptides and Proteins Polypeptide : MW 1000-5000
Protein : MW > 5000

4 Peptides and Proteins serylglycyltyrosylalanylleucine

5 การเขียนโครงสร้างเปปไทด์
C N C a C C N a R O H C a N + H H O R C-terminus N-terminus

6 การเรียกชื่อเปปไทด์ ชื่อกรดอะมิโนที่ลงท้ายด้วย -ate, -ine เปลี่ยนเป็นลงท้ายด้วย -yl เรียกชื่อตามลำดับจาก ซ้าย (amino terminal residue) ไปขวา (carboxyl terminal residue) ตัวสุดท้ายเรียกเป็นชื่อกรดอะมิโนตัวนั้น ๆ

7 ตัวอย่างการเรียกชื่อเปปไทด์ Lysylleucyltyrosylcysteinylglutamine
Lys-Leu-Tyr-Cys-Gln K L Y C E Lysylleucyltyrosylcysteinylglutamine

8 คุณสมบัติของพันธะเปปไทด์
1. Resornance form, partial double bond 2. Carbonyl C, O, N ---> coplanar and trans- configulation 3. พันธะระหว่าง Ca-carbonyl C และ Ca-N หมุนอิสระ

9 Configuration VS Conformation
Configuration = ความสัมพันธ์ระหว่างอะตอมในโมเลกุลที่สร้าง/ทำลายด้วย covalent bond Conformation = ความสัมพันธ์ของทุกอะตอมในโมเลกุลกับสิ่งรอบ ๆ ใน 3 มิติ ที่สร้าง/ทำลายด้วย non-covalent bonds

10 Coplanar and trans- configulation

11 Coplanar and trans- configulation

12 เปปไทด์ที่มีบทบาทหน้าที่ในสิ่งมีชีวิต
Glutathione (GSH; Glu-Cys-Gly) amino group ของ Cys จับกับ g-carboxyl ของ Glu GSH + GSH ---> GSSG พบมากใน hepatocyte antioxidant

13 เปปไทด์ที่มีบทบาทหน้าที่ในสิ่งมีชีวิต
Polypeptide antibiotics ex: tyrocidine, gramicidin S Thyrotropin releasing hormone (TRH) Glu, His, Pro


ดาวน์โหลด ppt Amino Acids and Proteins

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google