งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาระงาน กระบวนการ แหล่งข้อมูล ประเมินผล สรุป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาระงาน กระบวนการ แหล่งข้อมูล ประเมินผล สรุป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาระงาน กระบวนการ แหล่งข้อมูล ประเมินผล สรุป
WEBQUEST ProtEIn บทนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งข้อมูล ประเมินผล สรุป

2 บทนำ บทนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งข้อมูล ประเมินผล สรุป
โปรตีนเป็นอาหารหมู่สำคัญ กรดอะมิโนก็เป็นหน่วยย่อยของโปรตีน การได้กรดอะมิโนที่เหมาะสมครบถ้วน มีความสำคัญต่อสุขภาพ มากกว่าการได้รับโปรตีนปริมาณมากๆเสียอีก หากเราขาดกรดอะมิโนตัวใดตัวหนึ่ง ก็เหมือนกับว่า เราขาดส่วนผสมในการทำปูนซีเมนต์ให้แข็งตัว หรือหากแข็งตัวได้ ก็จะกลายเป็นปูนที่ไม่แข็งแรง ผมยกตัวอย่างเช่น ในข้าวโพดจะขาดกรดอะมิโนตัวหนึ่งคือทริปโตแฟน หากเราขาดตัวนี้ ก็จะส่งผลต่อการทำงานของสมอง ดังนั้นเราจะต้องทานอาหารชนิดอื่นที่มีอะมิโนตัวนี้เข้าไป สมองก็จะได้ทริปโตแฟนไปใช้นั่นเอง           ประโยชน์ของโปรตีนคือ คลายเครียด ลดความดันเลือดสูง รักษาอาการเสื่อมก่อนวัย รักษาโรคจากเชื้อไวรัส เช่น เริม  กระทั่งแก้อาการนอนไม่หลับ  สำหรับผิวพรรณนั้น กรดอะมิโนจะช่วยทำให้ผิวพรรณดี เต่งตึงขึ้น นอกจากนี้ อะมิโนยังช่วยนการย่อย และทำให้ภูมิต้านทานโรคดีขึ้นด้วย บทนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งข้อมูล ประเมินผล สรุป

3 ภาระงาน บทนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งข้อมูล ประเมินผล สรุป
1.ให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับกรดอะมิโนว่ามีกี่ชนิด อะไรบ้าง มีความสำคัญอย่างไร 2.ให้นักเรียนสืบค้น ความรู้เกี่ยวกับโปรตีน บอกประโยชน์และแหล่งสำคัญที่ค้นพบ 3.ให้นักเรียนสืบค้นและออกแบบวิธีการทดสอบสารอาหารโปรตีน และทำรายงานการทดลองนำเสนอเป็น power poit แล้วนำไปลงใน slide share ภาระงาน กระบวนการ แหล่งข้อมูล ประเมินผล สรุป

4 กระบวนการ บทนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งข้อมูล ประเมินผล สรุป
1. นักเรียนศึกษา เรื่องกรดอะมิโน ที่ ภาระงาน 2. ศึกษาการทดสอบโปรตีนใน เว็บไซด์ กระบวนการ แหล่งข้อมูล ประเมินผล สรุป

5 แหล่งข้อมูล บทนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งข้อมูล สรุป
ภาระงาน กระบวนการ แหล่งข้อมูล สรุป

6 Rubrics ประเมินชิ้นงาน
ประเมินผล บทนำ Rubrics ประเมินชิ้นงาน ภาระงาน รายการประเมิน คำอธิบายคุณภาพ เหรียญทอง(3) เหรียญเงิน(2) เหรียญทองแดง(1) เนื้อหา ถูกต้อง มีประเด็นหลัก มีประเด็นย่อย ถูกต้อง มีประเด็นหลัก ไม่สอดคล้องกัน ขาดประเด็นหลัก และประเด็นย่อย ความสวยงาม มีการออกแบบได้พอดี มีสีรรที่เหมาะสม ออกแบบไม่เหมาะสม สีไม่สอดคล้อง ไม่มีการออกแบบที่ดี ไม่สวยงาม สีที่ใช้ไม่เหมะสม การนำเสนอ นำเสนอได้คล่องแคล่ว ชัดเจน นำเสนอได้ไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา นำเสนอไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา พูดไม่ถูกวิธี กระบวนการ แหล่งข้อมูล ประเมินผล สรุป

7 สรุป บทนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งข้อมูล ประเมินผล สรุป
โปรตีนประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน เป็นองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้อาจจะมีธาตุอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย เช่น กำมะถัน ฟอสฟอรัส เหล็ก สังกะสี และทองแดง พบในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่ว และงา บทนำ ภาระงาน การทดสอบโปรตีน ปฏิกิริยาไบยูเรต (Biuret reaction) การทดสอบโปรตีนสามารถทดสอบได้ด้วยปฏิกิริยาไบยูเรต โดยให้โปรตีนทำปฏิกิริยากับสารละลาย CuSO4 ในสารละลายเบส NaOH หรือ KOH จะได้สารสีน้ำเงินม่วง โดยปฏิกิริยา CuSO4 ในสารละลายเบสจะทำปฏิกิริยากับองค์ประกอบย่อยของโปรตีนคือ กรดอะมิโน ได้สารสีน้ำเงินม่วง ซึ่งเป็นสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง Cu2+ กับไนโตรเจนในสารที่มีพันธะเพปไทด์ตั้งแต่ 2 พันธะขึ้นไป กระบวนการ แหล่งข้อมูล ประเมินผล สรุป

8 นายสันติ จั่นผ่อง ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) รหัส 5314650215
ผู้จัดทำ นายสันติ จั่นผ่อง ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) รหัส


ดาวน์โหลด ppt ภาระงาน กระบวนการ แหล่งข้อมูล ประเมินผล สรุป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google