งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียกชื่อตามระบบ IUPAC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียกชื่อตามระบบ IUPAC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียกชื่อตามระบบ IUPAC
ให้ทบทวนเรื่องการเรียกชื่อสารอินทรีย์ตาม ระบบ IUPAC ที่สอนไป และนำเอกสารประกอบการสอน มาดูประกอบ เพราะครูจะไม่ลงรายละเอียดให้ ในที่นี้จะยกตัวอย่าง การเรียกชื่อ อัลเคน อัลคีน และ อัลไคน์ ซึ่งหวังว่าจะทำให้พวกเราจะเข้าใจมากขึ้น KKU-ขวัญใจ

2 การเรียกชื่อตามระบบ IUPAC
(International Union of Pure and Applied Chemistry) แบ่งเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนบอกข้อมูลโครงสร้างได้ Prefix Parent Suffix หมู่ ? ที่มาเกาะ (substituents) จำนวน C ในโซ่หลัก หมู่ฟังก์ชัน ? (functional groups?) สองส่วนนี้จะต้องมีในทุกสารอินทรีย์ KKU-ขวัญใจ

3 Alkyl Groups (R-) Alkane Alkyl groups
มาทบทวนการเรียกชื่อหมู่อัลคิล ก่อนนะค่ะ Alkyl Groups (R-) Alkane ที่มี H หายไป 1 อะตอม Alkane Alkyl groups -CH3 = meth yl CH4 = meth ane -CH2CH3 - C2H5 = eth yl C2H6 = eth ane -CH2CH2CH3 - C3H7 = prop yl C3H8 = prop ane KKU-ขวัญใจ

4 CH3 CH2 CH3-CH - CH - CH2-CH3 CH2-CH2-CH3 methyl ethyl 4-ethyl-
ตัวอย่างการเรียกชื่ออัลเคน CH3 CH2 CH3-CH - CH - CH2-CH3 CH2-CH2-CH3 1 2 3 4 5 6 7 7 C methyl ethyl 4-ethyl- 3-methyl hept ane KKU-ขวัญใจ

5 methyl ethyl CH3-CH2-C-CH-CH3 CH3 CH2 C4 2-ethyl-3-methyl -1- but ene
ตัวอย่างการเรียกชื่ออัลคีน methyl ethyl CH3-CH2-C-CH-CH3 CH3 CH2 1 2 3 4 C4 1 2 3 4 X 2-ethyl-3-methyl -1- but ene KKU-ขวัญใจ

6 CH3CH2CHCH2C CCH2CH3 8C CH3 6-methyl - 3- yne oct
ตัวอย่างการเรียกชื่ออัลไคน์ 1 2 3 4 5 6 7 8 8C CH3CH2CHCH2C CCH2CH3 CH3 6-methyl - 3- yne oct KKU-ขวัญใจ

7 3,5-dimethylcyclohexene
เฉลยการบ้าน 1 2 3 4 5 6 มี 6 คาร์บอนที่เป็นวง 3,5-dimethylcyclohexene ตำแหน่งที่ 3 กับที่ 5 มีหมู่ methyl จึงใช้ di พันธะคู่อยู่ตำแหน่งที่ 1 ไม่ต้องบอกตำแหน่งก็ได้ KKU-ขวัญใจ


ดาวน์โหลด ppt การเรียกชื่อตามระบบ IUPAC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google