งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำกิจกรรมจิตวิทยาอาสาพัฒนาชุมชน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำกิจกรรมจิตวิทยาอาสาพัฒนาชุมชน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำกิจกรรมจิตวิทยาอาสาพัฒนาชุมชน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ณ โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โดย นิสิตสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

2 ประมวลภาพสมาชิกในกลุ่ม การทำกิจกรรมจิตวิทยาอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ได้รับการอนุญาตให้พัฒนาโรงเรียนตามสถานที่รอบๆ โรงเรียน และจัดกิจกรรมภายในห้องเรียนให้เด็กๆ ได้สนุกกัน

3 จิตอาสาพัฒนาชุมชน เตรียมพร้อมอุปกรณ์เก็บขยะบริเวณรอบๆ รั้วโรงเรียน ภายในโรงเรียน

4 ประมวลภาพการบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ
รอบๆ รั้งโรงเรียน สงเสริมการรักษาความสะอาด และฝึกการให้ และมีวินัยแก่ตัวเราเอง

5 ได้ช่วยกันรักษาความ สะอาดโดยช่วยกันเก็บขยะบริเวณ รอบๆ รั้วโรงเรียน

6 ภาพการจัดกิจกรรมให้ น้องๆ ชั้นอนุบาล เล่านิทาน ฝึกให้ เด็กๆ มีความรัก สามัคคีกัน โดยได้ รับการอนุญาตจากคุณครูที่ดูแล

7 ประมวลภาพการทำกิจกรรมของเด็กๆ สอดแทรกไปด้วยสาระ ข้อคิด และความสนุก

8 ส่งเสริมให้เด็กๆ มีนิสัยกล้าแสดงออก และร่วมสนุกกับกิจกรรม พร้อมสร้างแรงบันดาลใจโดยมีการมอบรางวัลผู้ชนะจากการทำกิจกรรม ช่วยให้เด็กๆสนุกและมีความสุขมาก

9 ภาพรวมหลังจากทำกิจกรรมเสร็จ โดยมีคุณครูผู้ดูแล พี่ๆ จิตอาสาพัฒนาชุมชน และเด็กๆ ที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้

10 ขอขอบคุณ คุณครูที่สละเวลาให้พี่ๆ ได้จัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้รับสาระความรู้ สนุก และมีความสามัคคีกัน ร่วมด้วยเด็กๆ ที่ร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ ให้ผ่านไปได้ด้วยดี

11 10.45 น. หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กๆ เข้าแถวพักเที่ยง พร้อมรับประทานอาหาร

12 เด็กๆ เข้าแถวรับนม โดยมีพี่ๆ จิตอาสาช่วยแจกนมให้เด็กๆ รับประทานในตอนเที่ยง

13 เด็กๆ ชั้นอนุบาลเข้าแถวเพื่อรอรับอาหารเที่ยง โดยคุณครูตักอาหารให้และมีพี่ๆจิตอาสาช่วยอีกแรง

14 ประมวลภาพการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน พร้อมมอบของให้แก่คุณครู โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ

15 ขอขอบคุณ คุณครู โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ที่มีความอนุเคราะห์ให้ทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชน และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี

16 ประโยชน์ที่ได้รับจาก ”กิจกรรมจิตอาสา”
1. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. ช่วยแบ่งเบาภาระของครูบาอาจารย์ในการสอนเด็กๆได้ไม่มากก็น้อย 3. ช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ครัวในเรื่องของการจัดอาหารกลางวันให้กับเด็กๆได้ไม่มากก็น้อย 4. สร้างความร่วมมือและความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 5. เด็กๆได้รับความสนุกจากสิ่งที่แบ่งบันให้ 6. ได้ออกกำลังกาย 7. ได้ฝึกการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ทันตั้งตัว 8. ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กๆ พร้อมทั้งได้รับความสนุกและความสุขกลับมา 9. ได้ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดการศึกษาในด้านวิชาชีพครูในอนาคต 10. บริเวณรอบๆรั้วโรงเรียนสะอาด จากการช่วยกันเก็บขยะ 11. ปลูกฝังแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ 12. ได้ฝึกให้เด็กๆรักและสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากกิจกรรมที่ให้เด็กๆทำ 13. เริ่มต้นสร้างนิสัยการเป็นผู้ให้จากจุดเล็กๆ 14. ได้ใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั้นคือการให้ 15. ได้เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่จากนอกห้องเรียน 16. ได้สร้างสัมพันธ์มิตรไมตรีที่ดีต่อชุมชน 17. ได้ช่วยเหลือปัญหาที่ทางโรงเรียนต้องการให้ช่วยเหลือ

17 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การทำกิจกรรมจิตวิทยาอาสาพัฒนาชุมชน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google