งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติ (ต่อ ) สภาพครอบครัว ผลกระทบจากการเจ็บป่วยของผู้ป่วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติ (ต่อ ) สภาพครอบครัว ผลกระทบจากการเจ็บป่วยของผู้ป่วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติ (ต่อ ) สภาพครอบครัว ผลกระทบจากการเจ็บป่วยของผู้ป่วย
การใช้บริการสาธารณสุขของผู้ป่วยและครอบครัว

2 การติดตามเยี่ยมบ้าน การวินิจฉัยทางการพยาบาล / ปัญหาที่พบจากการติดตามเยี่ยมบ้าน ปัญหาที่ 1 แขน ขาซีกขวาอ่อนแรง ปัญหาที่ 2 ผู้ป่วยน้ำหนักตัวมาก ปัญหาที่ 3 ผู้ป่วยมีภาวะวิตกกังวลในสภาพร่างกายของตนเอง

3 ปัญหาที่ 1 แขน ขาซีกขวาอ่อนแรง
ข้อมูลสนับสนุน วัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมินผล กิจกรรมพยาบาล การประเมินผล

4 ปัญหาที่ 2 ผู้ป่วยน้ำหนักตัวมาก
ข้อมูลสนับสนุน วัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมินผล กิจกรรมพยาบาล การประเมินผล

5 ปัญหาที่ 3ผู้ป่วยมีภาวะวิตกกังวลใน สภาพร่างกายของตนเอง
ข้อมูลสนับสนุน วัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมินผล กิจกรรมพยาบาล การประเมินผล

6 แผนการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยซ้ำซ้อนโดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีการสร้างเสริมสุขภาพ
ตารางกิจกรรมบำบัดประจำวันของผู้ป่วยอัมพาติครึ่งซีก น อาหารโภชนาการบำบัด มื้อเช้า 9.00 น รับประทานยาหลังอาหารเช้า B เม็ด,Enapril 5mg 1 เม็ด- 10.00 น ทำท่ากายบริหาร กระดกข้อเท้า ขึ้น – ลงกระดิกนิ้วและกระดกข้อมือขึ้นลง,ทดสอบแรงถีบการตั้งข้อศอกและชูแขนใช้ลูกลอกในการทพกายภาพบำบัด ขา – ขา ข้างที่อ่อนแรง30-45 นาที 11.00 น นวดแผนไทย 45 นาทีประคบสมุนไพร นาที 12.00 น อาหารโภชนาการบำบัด มื้อเที่ยง

7 ตารางกิจกรรมบำบัดประจำวันของผู้ป่วยอัมพาติครึ่งซีก
14.00 น ทำท่ากายบริหาร ,กระดกข้อเท้า ขึ้น – ลงกระดิกนิ้วและกระดกข้อมือขึ้นลง,ทดสอยแรงถีบการตั้งข้อศอกและชูแขนใช้ลูกลอกในการทพกายภาพบำบัด ขา – ขา ข้างที่อ่อนแรง30-45 นาที 15.00 น นวดแผนไทย 45 นาทีประคบสมุนไพร นาที 17.00 น อาหารโภชนาการบำบัด มื้อเย็นรับประทานยาหลังอาหารเย็นEnarapril 5mg 1 เม็ด 18.00 น ทำท่ากายบริหาร กระดกข้อเท้า ขึ้น – ลงกระดิกนิ้วและกระดกข้อมือขึ้นลง,ทดสอบแรงถีบการตั้งข้อศอกและชูแขนใช้ลูกลอกในการทพกายภาพบำบัด ขา – ขา ข้างที่อ่อนแรง30-45 นาที 20.00 น นอนหลับพักผ่อน6-8 ชั่วโมง

8 กายภาพบำบัดฟื้นฟูกล้ามเนื้อ
การบำบัดนวดแผนไทย กายภาพบำบัดด้วยตัวผู้ป่วยเองโดยใช้ลูกรอก ลูกประคบ Herbal Compress

9 พยาบาลและหมอนวดไทย สอนวิธีการนวดแก่ญาติ

10 การติดตั้งลูกรอกเพื่อช่วย บำบัดกล้ามเนื้อไม่ให้อ่อนแรง


ดาวน์โหลด ppt ประวัติ (ต่อ ) สภาพครอบครัว ผลกระทบจากการเจ็บป่วยของผู้ป่วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google