งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โมเลกุล เซลล์ และ ออร์กาเนลล์ (Molecules Cells and Organelles)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โมเลกุล เซลล์ และ ออร์กาเนลล์ (Molecules Cells and Organelles)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โมเลกุล เซลล์ และ ออร์กาเนลล์ (Molecules Cells and Organelles)
บทที่ 2 โมเลกุล เซลล์ และ ออร์กาเนลล์ (Molecules Cells and Organelles)

2 สารเคมีที่พบในส่งมีชีวิต Chemical of life
สรรพสิ่งใด ๆ ในโลกล้วนประกอบด้วยธาตุ (elements) องค์ประกอบต่าง ๆ ของเซลล์ เป็นสารประกอบทางเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุต่าง ๆกลายเป็นโมเลกุล Atom Molecule Macromolecules Cells Organs Organisms

3 จากธาตุรวมเป็นชีวิตที่แตกต่าง

4

5 ในสิ่งมีชีวิตมีทั้งสารประกอบอินทรีย์ (Organic compounds) และ สารประกอบอนินทรีย์ (Inorganic compounds)

6 ธาตุที่พบในร่างกายมนุษย์
Element Percent by mass Oxygen (O) 65 Carbon (C) 18 Hydrogen (H) 10 Nitrogen (N) 3 Calcium (Ca) 1.5 Phosphorus (P) 1.2 Potassium (K) 0.2 Sulfur (S) Chlorine Sodium 0.1 Magnesium 0.05 Iron, Cobalt, Copper, Zinc, Iodine <0.05 each Selenium, Fluorine <0.01 each Major Elements

7 สารชีวโมเลกุลที่พบในสิ่งมีชีวิต
Carbohydrates Proteins Nucleic acids Lipids H2O ? มีความสำคัญอย่างไรในสิ่งมีชีวิต?

8 มหโมเลกุล

9 อาหารเหล่านี้ประกอบด้วย macromolecules ประเภทใดบ้าง?

10 Carbohydrates แป้ง Starch

11 Carbohydrates Glycogen Starch Cellulose

12 Carbohydrates Chitin Milk sugar Glucose Galactose

13 Carbohydrates น้ำตาล

14 Proteins * โครงสร้าง * เอนไซม์

15 Proteins


ดาวน์โหลด ppt โมเลกุล เซลล์ และ ออร์กาเนลล์ (Molecules Cells and Organelles)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google