งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Yamaha Electrics Co.,Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Yamaha Electrics Co.,Ltd."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Yamaha Electrics Co.,Ltd.
Competencies Yamaha Electrics Co.,Ltd.

2 Yamaha Electrics Value Vision
เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และรถยนต์ด้วยคุณภาพระดับมาตรฐานสากลด้านคุณภาพการผลิต และด้านสิ่งแวดล้อม ในภูมิภาคอาเซียน ภายในระยะเวลา 5 ปี Yamaha Electrics Mission เป็นผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และรถยนต์ ด้วยคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนระบบไฟฟ้ายานยนต์ Organization Core Competency PIECES P - Professional Organization I - Innovation E - Excellence Product C - Continuous Improvement E - Environment Awareness S - Stabilize of International Quality Employee Core Competency IDEAL I - Initiative D - Development Spirit E - Environmental Concern A - Awareness of Quality L - Learn to be Operational Mastery Value มีศักยภาพในการผลิต ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า เน้นคุณภาพและราคา เพื่อพัฒนาให้ก้าวไกล Strategy Operational Leader International Standard High Quality Green Environment

3 Yamaha Electrics PIECES IDEAL Value Vision
เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และรถยนต์ด้วยคุณภาพระดับมาตรฐานสากลด้านคุณภาพการผลิต และด้านสิ่งแวดล้อม ในภูมิภาคอาเซียน ภายในระยะเวลา 5 ปี Organization Core Competency PIECES P - Professional Organization I - Innovation E - Excellence Product C - Continuous Improvement E - Environment Awareness S - Stabilize of International Quality Employee Core Competency IDEAL I - Initiative D - Development Spirit E - Environmental Concern A - Awareness of Quality L - Learn to be Operational Mastery Mission เป็นผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และรถยนต์ ด้วยคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนระบบไฟฟ้ายานยนต์ Value มีศักยภาพในการผลิต ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า เน้นคุณภาพและราคา เพื่อพัฒนาให้ก้าวไกล Strategy Operational Leader International Standard High Quality Green Environment

4 Employee Core Competency
Yamaha Electrics Employee Core Competency Evaluation Method Development IDEAL I - Initiative D - Development Spirit E - Environmental Concern A - Awareness of Quality L - Learn to be Operational Mastery - MBO, KPIs - Performance, Productivity, 360 Assessment - KPIs, ISO14001 Employee Satisfaction Survey, KPIs - Productivity, Group Activity, Self Development, Training OJT, Training, Job Rotation, Educate Development, Outdoor Learning OJT, Coaching, Outdoor Learning, Educate - OJT, Coaching (HPI), Assignment, Job Rotation ,Self Development, Group Activity, Training, Educate, Outdoor


ดาวน์โหลด ppt Yamaha Electrics Co.,Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google